thương hiệu GPU Phiên bạn dạng GPU phong cách thiết kế Nhà chế tạo form size tiến trình Bóng bán dẫn kích thước chết
Meso GK107
Meso PRO (216-0864032) N13P-GS
GCN 3.0 Kepler
TSMC TSMC
28 nm 28 nm
1,550 million 1,270 million
125 mm² 118 mm²

Ngày kiến thiết ráng hệ phân phối bối cảnh Bus nhiệm kỳ trước Kế vị Đánh giá chỉ
May 15th, 2016 Mar 22nd, 2012
Crystal System (R7 M400) Ge
Force 600M
End-of-life End-of-life
PCIe 3.0 x8 PCIe 3.0 x16
Solar System Ge
Force 500M
Mobility Radeon Ge
Force 700M
2 in our database

Xung nhịp cơ phiên bản Tăng xung nhịp xung nhịp bộ nhớ Xung nhịp GPU
780 MHz
920 MHz
1000 MHz 4 Gbps effective 900 MHz 1800 Mbps effective
625 MHz

Kích thước bộ lưu trữ Loại bộ lưu trữ bộ nhớ Bus đường dẫn
4 GB 2 GB
GDDR5 DDR3
64 bit 128 bit
32.00 GB/s 28.80 GB/s

những đơn vị láng Đơn vị xử lý bề mặt ROPs Đơn vị đo lường và thống kê bộ lưu trữ đệm L1 bộ nhớ lưu trữ đệm L2 số lượng SMX
320 384
20 32
8 16
5
16 KB (per CU) 16 KB (per SMX)
128 KB 256 KB
2

tỷ lệ điểm ảnh tốc độ làm đầy vật tư FP16 (half) tính năng FP32 (float) tính năng FP64 (double) hiệu năng
7.360 GPixel/s 5.000 GPixel/s
18.40 GTexel/s 20.00 GTexel/s
588.8 GFLOPS (1:1)
588.8 GFLOPS 480.0 GFLOPS
36.80 GFLOPS (1:16) 20.00 GFLOPS (1:24)

Chiều rộng lớn khe Công suất kiến tạo Đầu ra
IGP
unknown 32 W
No outputs No outputs

Direct
X Open
GL Open
CL Vulkan mô hình đổ trơn CUDA
12 (12_0) 12 (11_0)
4.6 4.6
2.0 3.0
1.2 1.1
6.0 5.1
3.0

report this ad report this ad

Information

Virtual office location

PMB 3005 600 W Santa Ana Blvd Ste 114 Santa Ana, CA 92701


report this ad

Disclaimer: Powered by Steam, a registered trademark of Valve Corporation. Sys
Rqmts.com is in no way affiliated with or endorsed by Valve Corporation. We can not guarantee the accuracy or availability of the displayed offers - before you buy something in a store, make sure that the prices are correct. We make use of affiliate programs for monetizing liên kết on our site.

Sys
Rqmts.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites lớn earn advertising fees by advertising & linking khổng lồ Amazon.com.

All product names, trademarks và registered trademarks are property of their respective owners.

This site is protected by re
CAPTCHA & the Google Privacy Policy và Terms of Service apply.


Box='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" alt="*">