Mỗi năm, Trái Đất trôi xa khỏi mặt Trời khoảng tầm vài cm vày sự mất trọng lượng của khía cạnh Trời và các lực tác động.

Bạn đang xem: Trái đất và mặt trời


B3c0d9KGjk
XQi_iy
RA" alt="*">