*
Gái xinh mang áo nhiều năm mỏng
*
Gái khoác áo dài mỏng

*

*
Áo dài mỏng mảnh quá