Tên yêu đương mại: dung dịch trừ con chuột Storm
Nhà sản xuất: BASF (CHLB Đức)Phân phối: hòa hợp Trí
Hoạt chất: Flocoumafen 0.005%Quy cách: gói trăng tròn viên, gói 1kg
Ngoại dạng: bẫy mồi, viên nén cứng, màu xanh
Đặc trị: chuột cống, chuột đồng, con chuột nhắt
Hạn sử dụng: 02 năm
Chat Facebook30.000₫","sku":"2102","variation_description":"","variation_id":2118,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_chon-loai":"Hu1ed9p (5 gu00f3i, 100 viu00ean)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Thuu1ed1c diu1ec7t chuu1ed9t Storm","caption":"Thuu1ed1c diu1ec7t chuu1ed9t Storm","url":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm.jpg","alt":"Thuu1ed1c diu1ec7t chuu1ed9t Storm","src":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-510x510.jpg","srcset":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-510x510.jpg 510w, https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-247x247.jpg 247w, https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-100x100.jpg 100w, https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-768x768.jpg 768w, https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm.jpg 800w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":2114,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"2102","variation_description":"","variation_id":2119,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-loai":"Gu00f3i 1 kg (hu01a1n 200 viu00ean)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Thuu1ed1c diu1ec7t chuu1ed9t Storm","caption":"Thuu1ed1c diu1ec7t chuu1ed9t Storm","url":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm.jpg","alt":"Thuu1ed1c diu1ec7t chuu1ed9t Storm","src":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-510x510.jpg","srcset":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-510x510.jpg 510w, https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-247x247.jpg 247w, https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-100x100.jpg 100w, https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-768x768.jpg 768w, https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm.jpg 800w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://shopthuocdietcontrung.com/wp-content/uploads/2019/05/thuoc-diet-chuot-Storm-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":2114,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫","sku":"2102","variation_description":"","variation_id":2120,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Chọn loại:
Chọn một tùy chọn
Gói 20 viên
Hộp (5 gói, 100 viên)Gói 1 kilogam (hơn 200 viên)Xóa

Thuốc trừ chuột Storm
Nhà sản xuất: BASF (CHLB Đức)Phân phối: hòa hợp Trí
Hoạt chất: Flocoumafen 0.005%Quy cách: gói đôi mươi viên, hộp 5 gói 100 viên, gói 1kg
Ngoại dạng: bẫy mồi, viên nén cứng, màu xanh
Đặc trị: chuột cống, loài chuột đồng, con chuột nhắt
Hạn sử dụng: 02 năm
330,000₫ 300,000₫","sku":"TCST","variation_description":"","variation_id":7071,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1000","weight_html":"1000 g"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"hop-5-goi-100-vien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"15","width":"7","height":"5","dimensions_html":"15 × 7 × 5 cm","display_price":195000,"display_regular_price":225000,"image":"title":"thuoc-diet-chuot-storm-(ba-tru-chuot)","caption":"","url":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm.jpg","alt":"Thuu1ed1c diu1ec7t chuu1ed9t Storm (Bu1ea3 tru1eeb chuu1ed9t)","src":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-400x400.jpg","srcset":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-400x400.jpg 400w, https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-200x200.jpg 200w, https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-100x100.jpg 100w, https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-300x300.jpg 300w, https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm.jpg 500w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-200x200.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":400,"src_h":400,"image_id":4325,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"225,000₫ 195,000₫","sku":"TCST","variation_description":"","variation_id":7072,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"500","weight_html":"500 g","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"goi-20-vien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"8","width":"6","height":"1","dimensions_html":"8 × 6 × 1 cm","display_price":40000,"display_regular_price":45000,"image":"title":"thuoc-diet-chuot-storm-(ba-tru-chuot)","caption":"","url":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm.jpg","alt":"Thuu1ed1c diu1ec7t chuu1ed9t Storm (Bu1ea3 tru1eeb chuu1ed9t)","src":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-400x400.jpg","srcset":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-400x400.jpg 400w, https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-200x200.jpg 200w, https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-100x100.jpg 100w, https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-300x300.jpg 300w, https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm.jpg 500w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://gdtxdaknong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/thuoc-diet-chuot-sinh-hoc-storm-200x200.jpg","thumb_src_w":200,"thumb_src_h":200,"src_w":400,"src_h":400,"image_id":4325,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"45,000₫ 40,000₫","sku":"TCST","variation_description":"","variation_id":7073,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.1","weight_html":"0.1 g">">
Kích thướcChọn một tùy chọn
Gói 1kg
Gói đôi mươi viên
Hộp 5 gói 100 viên
Xóa

Mã: TCSTDanh mục: Kho Hàng
Từ khóa: bẫy diệt chuột storm, thuốc diệt chuột Storm, dung dịch trừ con chuột storm

Nơi ai đang sinh hoạt, gặp gỡ phải bè cánh chuột căm ghét quấy phá. Nhiều người đang đau đầu về tìm hiểu về bí quyết diệt chuột. Thuốc diệt con chuột Storm là mồi nhử trừ chuột thế hệ mới do BASF – tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới sản xuất, hòa hợp Trí triển lẵm độc quyền tại Việt Nam, STORM không buộc phải trộn thêm mồi, diệt chuột kết quả cao, liều dùng quá thấp giúp tiết kiệm ngân sách chi phí, và bình an cho người, trang bị nuôi. Chắc chắn sẽ giúp ích được mang lại bạn. Tại trung trung ương kiểm dịch thủ đô chuyên cung ứng các loại bả thuốc diệt chuột thiết yếu hãng.

Bạn đang xem: Bán thuốc diệt chuột storm

Thuốc diệt loài chuột Storm – mồi nhử trừ chuột tới từ Đức

*

Không yêu cầu trộn thêm mồi – thuốc đã chứa sẵn ngũ cốc: dung dịch diệt loài chuột Storm chứa những loại ngũ cốc thơm ngon phân phối bằng công nghệ ép nguội độc đáo mà chỉ Storm bắt đầu có, giúp không thay đổi hương vị thơm ngon rất lôi cuốn loài chuột.Liều cần sử dụng cực thấp: Chuột chỉ việc ăn một góc viên Storm (khoảng 1.25gram) là đầy đủ liều gây chết, trong những khi các thành phầm khác đề xuất từ 2-11gram hoặc những hơn.

Thành phần thuốc diệt chuột Storm

Hoạt hóa học Flocoumafen 0.005%, lúa mì ngũ ly vừa đủ 1 viên.

Hoạt chất đó là Flocoumafen với lý lẽ gây xuất huyết bị tiêu diệt chậm, chuột bị tiêu diệt sau 3-5 ngày sau khi ăn yêu cầu thuốc khiến cho chuột không nhát mồi
An toàn cho những người và trang bị nuôi:Chất khiến đắng sệt trưng, tín đồ và thiết bị nuôi không nạp năng lượng được
Trường hợp cố tình ăn phải, thuốc không gây chết tín đồ mà chỉ khiến xuất máu nên rất có thể xử giải thích độc đối kháng giản bằng cách chích vi-ta-min K1.CÔNG DỤNG: thuốc diệt chuột Storm dùng làm diệt con chuột trong nhà, trại chăn nuôi, xí nghiệp sản xuất xay xát, kho tàng, khách hàng sạn, đơn vị hàng, căn bệnh viện… và không tính đồng ruộng, vườn cửa cây nạp năng lượng trái.

Đối tượng khử trừ:

Các loại chuột: chuột nhà, chuột đồng, con chuột nhắt, con chuột cống…

Tại đa số các địa điểm: bên ở, khu vực dân cư, khách hàng sạn, trại chăn nuôi, đồng ruộng, vườn cây ăn quả…

Cơ chế vận động bả diệt con chuột Storm

Thuốc diệt con chuột Storm đựng hoạt chất Flocoumafen tấn công ngay vào gan khiến ức chế vấn đề sản sinh vitamin K1 làm cản trở sự hình thành những yếu tố đông máu.Sau lúc ngấm thuốc, loài chuột sẽ lờ đờ, mệt mỏi, thải ra phân xanh, trở lại hang trú ẩn, và không liên tục cắn phá thêm.Chuột chết sau 3-5 ngày sau thời điểm ăn đề nghị thuốc (nội tạng bị xuất huyết)Tác hễ thuốc gây bị tiêu diệt chậm cần chuột sẽ không nghi ngờ, không kém mồi. Loài chuột mẹ ăn phải thuốc, Flocoumafen sẽ theo sữa diệt luôn luôn cả chuột con đang bú.

Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt chuột Storm

*

Cách áp dụng bả diệt loài chuột trên đồng lúa, ruộng khóm

Nơi đặt: vết mờ do bụi rậm bao quanh bờ, mồm hang, dọc đường con chuột chạy mép bờ, vị trí chuột cắn phá

Cách đặt: đặt viên thuốc thân 2 lớp trấu, hoặc bỏ vô túi xốp, 1 túi cho mỗi điểm để bả. Ví như ruộng bao gồm nước phải lập 1 tế bào đất cùng đặt thuốc bí quyết mặt nước về tối thiểu 3 – 5 cm.Lượng thuốc:Khoảng 5-10 mét để 1-2 viên
Chuột ít để 30 – 60 viên/ ha (100g – 200g);Chuột nhiều đặt 100 – 150 viên/ha (400 – 600g).Sau 7 ngày đánh giá nếu còn con chuột thì để tiếp (lần 2 đặt ít hơn lần đầu).

Cách thực hiện thuốc diệt chuột Storm trong sân vườn cây ăn uống quả

Nơi đặt: gốc cây, lớp bụi cây, hang loài chuột giữa vườn
Cách đặt: để trực tiếp, gói giấy báo, cho vào túi xốp
Lượng thuốc: tùy lượng con chuột và số lượng cây trồng, thông thường từ 1-2 viên cho từng 5-10 mét

Cách thực hiện thuốc diệt chuột Storm trên nhà

Cách đặt: Đặt túi Storm tại góc nhà, góc bếp, mái nhà, xà nhà nơi gồm ống nước, chân tường phía ngoài, sân vườn nơi tất cả hang chuột, và đầy đủ nơi con chuột hay lui tới.Lượng thuốc: tùy lượng loài chuột và con số phòng trong nhà/ trang trại, thông thường từ 1-2 viên cho mỗi 5-10 mét.

Lưu ý áp dụng bả diệt loài chuột Storm an toàn

Đọc kỹ phía dẫn thực hiện in bên trên bao bì
Dùng kéo giảm góc túi
Mang găng tay khi xúc tiếp với dung dịch diệt con chuột Storm
Để xa tầm tay trẻ em
Bảo quản ngại ở chỗ khô ráo, tránh ánh nắng, xa mối cung cấp thức ăn uống của rượu cồn vật
Chôn bao phủ xác chuột bị tiêu diệt và dung dịch dư
Trường hợp nạp năng lượng nhầm mồi nhử phải với nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Xem thêm: Xếp Hạng Của Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai

Cam kết lúc mua thuốc diệt chuột Storm trên gdtxdaknong.edu.vn

Bao đổi trả/hoàn tiền trong tầm 7 ngày
Xuất hóa solo bán hàng/nhãn lý giải sử dụng
Hỗ trợ tứ vấn sản phẩm 24/7Giao hàng nhanh chóng, nhận hàng tại nhà.Chiết khấu 2-5% cho giao dịch lớn

Quý khách hàng mong muốn mua thuốc diệt con chuột hay thương mại & dịch vụ diệt con chuột tại nhà. Hãy tương tác với cửa hàng chúng tôi để được support và báo giá cụ thể nhé.

Trung trung tâm Kiểm Dịch hà nội – Chuyên kiểm soát và điều hành côn trùngTrụ sở: 68 cg cầu giấy – ước Giấy
Cơ sở 1: 26 cầu Diễn – tự Liêm – cơ sở 2: 463 Thụy Khuê – Tây hồ nước – đại lý 3: 68 Hàng bài – hoàn Kiếm – đại lý 4: 246 phố nguyễn trãi – Hà Đông – đại lý 5: 368 minh khai – hai bà trưng – cơ sở 6: 256 Nguyễn Văn Cừ – quận long biên – các đại lý 7: 115 Định Công – Hoàng Mai