" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-275x300.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10108" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc.png" alt="Bảng giá dịch vụ thương mại gửi mặt hàng ở Viettel Post" width="700" height="763" srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc.png 725w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-275x300.png 275w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-134x146.png 134w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-46x50.png 46w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-69x75.png 69w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-688x750.png 688w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-441x480.png 441w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Bảng giá dịch vụ gửi hàng ở Viettel Post


Hướng dẫn gửi hàng nghỉ ngơi  Viettel Post tự A cho Z

Chỉ cần tuân hành 6 bước quan trọng dưới đây, bạn đã sở hữu thể gửi hàng Viettel Post một bí quyết dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách đóng gói hàng gửi viettel post

Bước 1: tạo thành một thông tin tài khoản Viettel Post cá nhân

Bạn truy cập trang nhà website www.viettelpost.vn để đăng ký một thông tin tài khoản cá nhân. Điều này bảo đảm an toàn quản lý việc vận chuyển hàng của người sử dụng trong thời gian dài cùng an toàn, thống nhất. 


" data-image-caption="Tạo một tài khoản Viettel Post cá nhân

" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-300x160.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10109 jetpack-lazy-image" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png" alt="Tạo một thông tin tài khoản Viettel Post cá nhân" width="700" height="373" data-lazy-srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png 1024w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-300x160.png 300w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-768x409.png 768w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-260x138.png 260w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-50x27.png 50w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-141x75.png 141w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-960x511.png 960w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-902x480.png 902w" data-lazy-sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" data-lazy-src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Tạo một tài khoản Viettel Post cá nhân

" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-300x160.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10109" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png" alt="Tạo một thông tin tài khoản Viettel Post cá nhân" width="700" height="373" srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png 1024w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-300x160.png 300w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-768x409.png 768w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-260x138.png 260w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-50x27.png 50w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-141x75.png 141w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-960x511.png 960w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-902x480.png 902w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Tạo một thông tin tài khoản Viettel Post cá nhân


Bước 2: Tiến hành tạo solo vận chuyển

Sau khi đk thành công thông tin tài khoản ở cách 1, bạn trở lại trang chủ, click chuột Tạo deals trong nước để bắt đầu tạo vận đơn cho đơn hàng của mình. Đầu tiên là tin tức người nhận hàng, sinh hoạt đây đặc biệt quan trọng nhất là số năng lượng điện thoại, nếu tín đồ nhận hàng có trong danh bạ của bạn thì hãy bấm chuột biểu tượng danh bạ sinh hoạt phía mặt phải, bấm tiếp vào hình tượng danh bạ trong Danh sách tín đồ nhận và chọn bạn nhận hàng.


" data-image-caption="Tiến hành tạo đơn vận chuyển

" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-300x171.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10110 jetpack-lazy-image" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png" alt="Tiến hành tạo đối kháng vận chuyển" width="700" height="398" data-lazy-srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png 1024w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-300x171.png 300w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-768x437.png 768w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-257x146.png 257w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-50x28.png 50w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-132x75.png 132w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-960x546.png 960w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-845x480.png 845w" data-lazy-sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" data-lazy-src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Tiến hành tạo đơn vận chuyển

" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-300x171.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10110" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png" alt="Tiến hành tạo đối kháng vận chuyển" width="700" height="398" srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png 1024w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-300x171.png 300w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-768x437.png 768w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-257x146.png 257w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-50x28.png 50w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-132x75.png 132w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-960x546.png 960w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-845x480.png 845w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Tiến hành tạo 1-1 vận chuyển


Tiếp theo là Thông tin hàng hóa, bước đầu từ tên hàng, số tiền, sau đó là khối lượng, số lượng, đầy đủ thứ phần đông phải bao gồm xác. Viettel.Post sẽ xác nhận một lần nữa về showroom nhận hàng, các bạn hãy ghi địa chỉ chính xác và bấm Xác nhận, tiếp nối chọn loại hình dịch vụ gửi, thời gian gửi sẽ thay đổi khi chúng ta chọn các loại hình dịch vụ gửi không giống nhau. Sau cùng là soát sổ tiền thu hộ, ghi chú coi hàng, showroom giao mặt hàng và các loại hàng một đợt nữa, kế tiếp tích chọn Gửi ngay.

Bước 3: Đóng gói sản phẩm

Trong tiến trình gửi mặt hàng Viettel Post, đóng góp gói thành phầm được xem như là bước về tối quan trọng. Bởi lẽ sản phẩm khi tới tay khách hàng, unique cũng như tính vẹn nguyên còn được bảo đảm hay không phụ thuộc rất nhiều vào quy trình này. Đóng gói sản phẩm kỹ lưỡng giúp bảo vệ tính tính bình an và bảo mật trong quy trình chuyển phát. Khi lựa chọn gửi hàng Viettel Post, các chủ shop hoàn toàn có thể tự đóng gói hàng hoặc mang đến bưu cục để hãng đóng gói giúp.

Đóng gói sản phẩm quan trọng là thế, bởi vì vậy bạn nên nắm rõ những xem xét sau phía trên để đảm bảo hàng sẽ đến tay khách hàng chính hãng nguyên vẹn:

Dán kín đáo hoặc niêm phong bưu phẩm bằng chữ ký hoặc dấu đối với các loại sách vở và giấy tờ quan trọng
Hàng hóa dễ dàng vỡ nên sử dụng giấy gói Bubble và thực hiện thùng carton để gói bên ngoài.Nên đặt hàng cạnh nhau cùng chèn tấm bọt vào giữa để tránh những góc, cạnh, mặt bên và mặt dưới thùng.Đối với loại hàng hoá năng lượng điện tử, nên áp dụng miếng bọt được thiết kế từ PE, PU hoặc giấy gói Bubble.Đối với nhiều loại hàng hoá rất có thể cuộn tròn, hãy cuộn tròn thành phầm cho vào ống vật liệu bằng nhựa hoặc các ống tròn bởi bìa carton.Đối với mặt hàng hoá khác ví như quần áo, gồm thể chỉ việc bọc bởi túi nilon, sau đó dùng băng dính quấn kĩ gói hàng.Khi gói hàng, cần bảo vệ phía trên hộp hàng đề nghị nhẵn để hoàn toàn có thể dán được hoá solo gửi.Không nên áp dụng giấy, vải để gói.Nếu bỏ hoá đối chọi hoặc các sách vở hướng dẫn sử dụng thì nên cần bỏ vào phía trong thùng hàng trước khi đóng gói chứ không cần dán phía bên ngoài thùng.

Bước 4: Gửi hàng

Trước khi triển khai gửi mặt hàng cho mặt vận đưa Viettel Post, chúng ta nên kiểm tra lại một đợt tiếp nhữa thật cảnh giác giấy tờ (hoá đơn, tin tức đơn gửi,…). Bên cạnh đó bạn cần check lại xem sản phẩm hoá của mình có phạm luật các mặt hàng cấm nhờ cất hộ của Viettel Post cũng tương tự theo quy định lao lý hay không. Rõ ràng khi nhờ cất hộ hàng Viettel Post, chúng ta cần nắm rõ những tin tức sau:

Danh sách vật cấm gửi: những chất ma tuý cùng kích yêu thích thần kinh, sinh đồ gia dụng sống, tiền Việt Nam, tiền quốc tế và các sách vở và giấy tờ có giá trị như tiền, …Những đk về món đồ gửi: Đảm bảo không thiếu thốn chứng từ đối với hàng hoá cần chịu thuế, …

Sau khi bảo vệ rằng hàng hoá của bản thân đã đủ đk để sử dụng dịch vụ thương mại gửi hàng Viettel Post, chúng ta có thể tự đem về bưu viên của sản phẩm hoặc đăng tải hệ thống và đợi nhân viên cấp dưới của hãng cho thu giao dịch của bạn.

Bước 5: Tra cứu hành trình Viettel Post

Nếu chúng ta không đăng kí tài khoản cá thể trên hệ thống Viettel Post, bạn vẫn trả toàn hoàn toàn có thể tra cứu giúp hành trình đơn hàng của mình. Với chức năng theo dõi vận đơn hay Viettel post Tracking, chúng ta cũng có thể theo coi triệu chứng của một hoặc nhiều đơn hàng của bản thân được gửi phát bởi vì Viettel Post, xác định bưu gửi Viettel Post đúng đắn nhất.

Với chức năng tra cứu giúp vận đối kháng Viettel ngay lập tức tại trang chủ, chúng ta điền vào mã phiếu gửi, Viettel sẽ gửi lại khá đầy đủ thông tin hành trình deals của bạn. Còn trong trường hợp các bạn đã đăng ký tài khoản cá nhân, bạn chỉ việc đăng nhập vào tài khoản của bản thân và theo dõi hành trình dài đơn hàng. Đặc biệt là với tài khoản cá nhân chúng ta có thể theo dõi nhiều đơn hàng cùng lúc, thuận tiện hơn với dễ kiểm soát điều hành hơn. Về thời gian nhận sản phẩm trung bình, thời hạn chuyển phát cấp tốc là không thật 2 ngày. Với các kiểu dịch vụ chuyển hàng khác, Viettel Post sẽ mau lẹ gửi hàng của công ty đến khách.

Bước 6: Nhận tiền ship COD Viettel Post

Tại Viettel Post, thời hạn trả tiền ship COD là vào sản phẩm công nghệ 3 và thứ 6 mặt hàng tuần. Nếu khách hàng thỉnh thoảng new sử dụng thương mại & dịch vụ này, chúng ta có thể mang phiếu có mã vận đơn ra bưu cục để dấn tiền. Trong trường hợp các bạn là người sử dụng lâu dài, bạn cũng có thể được hãng giao mang đến tận tay hoặc cung cấp số tài khoản bank để được hãng giao dịch chuyển tiền trực tiếp.

Nhắc cho Viettel Post, không ít người sẽ suy nghĩ ngay mang lại một đơn vị vận chuyển uy tín được rất nhiều người ưa chuộng và thực hiện hiện nay. Nếu bạn là một chủ siêu thị kinh doanh online, chúng ta nhất định sẽ buộc phải tìm hiểu cách thức hoạt đụng và cách đóng gói hàng giữ hộ Viettel Post. Điều này để giúp bạn tối ưu quy trình bán hàng và dễ ợt kiểm soát quá trình vận đưa của 1-1 hàng.

Có cần gửi mặt hàng qua Viettel Post không?

Với sự đối đầu và cạnh tranh khốc liệt của những đơn vị di chuyển trên thị phần hiện nay, thật nặng nề để có thể lựa lựa chọn thương hiệu như thế nào là tốt nhất và tương xứng nhất. Dù được ca tụng là “thương hiệu quốc dân” trong lĩnh vực vận giao hàng hóa, Viettel Post cũng sẽ có những ý kiến trái chiều riêng khi đặt trên bàn cân so sánh với mọi thương hiệu khác.

*

Có cần sử dụng dịch vụ thương mại vận gửi của Viettel Post không?

Xét về tổng thể và toàn diện dịch vụ, cách gửi hàng của Viettel Post cũng biến thành tương tự giống như các đơn vị di chuyển khác. Cước giá tiền gửi hàng và các gói dịch vụ cũng không tồn tại quá nhiều chênh lệch. Mặc dù nhiên, thương mại & dịch vụ gửi sản phẩm qua Viettel Post đem về nhiều trải nghiệm bài bản hơn.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, bạn đã sở hữu thể dễ dãi kiểm soát đối kháng hàng bằng cách tra cứu hành trình vận đưa Viettel Post bên trên website hoặc qua ứng dụng.

Bằng cách này, chúng ta cũng có thể thuận tiện thông báo cho khách hàng của mình biết deals đã đi đến đâu, góp tăng trải nghiệm mua sắm chọn lựa và sự chuyên nghiệp cho cửa ngõ hàng.

Không các vậy, thời gian phục vụ của Viettel Post cũng trở nên ngắn hơn so với những thương mại & dịch vụ vận đưa của bưu điện. Cũng chính vì vậy, đơn vị vận gửi này luôn nhận được review cao hơn dù cho là đối với cá nhân hay những chủ shop.

Những biện pháp gửi hàng qua Viettel Post

Sở dĩ Viettel Post được review cao là do thương hiệu này luôn đi đầu trong việc thâu tóm mọi xu hướng công nghiệp, dẫn tới kĩ năng tiếp cận người tiêu dùng rất cao. Để mang lại những trải nghiệm xuất sắc nhất, đơn vị vận chuyển này cung cấp cùng dịp hai biện pháp gửi mặt hàng như sau:

Gửi mặt hàng Viettel Post tức thì tại nhà

Cách này khiến cho bạn tiết kiệm thời gian và sức lực di chuyển, thế vì yêu cầu đến tận những bưu viên thì bạn có thể thao tác tức thì tại nhà. Bạn chỉ việc tạo 1-1 trên điện thoại cảm ứng thông minh hoặc liên hệ đến đường dây nóng của đơn vị chức năng để nhận được tư vấn dịch vụ giỏi nhất.

Thông thường, cách đóng gói hàng gởi Viettel post ngay tận nơi sẽ được vận dụng cho số lượng đơn hàng lớn, thiết yếu tự vận động đến các bưu cục. Kế bên ra, thời hạn lấy mặt hàng của nhân viên cũng rất có thể kéo dài, chính vì vậy nếu mong mỏi gửi ngay lập tức lập tức chúng ta nên trực kế tiếp bưu cục.

*

Viettel Post cung cấp thu nhận sản phẩm & hàng hóa ngay tại nhà cực luôn thể lợi

Gửi mặt hàng qua Viettel Post tại bưu cục

Đây là biện pháp gửi hàng truyền thống lịch sử mà mọi đơn vị chức năng vận chuyển hàng hóa đều cung cấp. Với mạng lưới bưu viên và trung tâm khai thác rộng khắp các tỉnh trên toàn quốc, bạn sẽ dễ dàng để trực tiếp nối gửi hàng. Tại đây đội ngũ nhân viên cấp dưới sẽ mừng đón và hướng dẫn cho chính mình cách đóng gói hàng gửi Viettel Post sao để cho đúng.

*

Cách gói gọn hàng gởi Viettel Post trực tiếp trên bưu cục

Hướng dẫn cách đóng gói hàng gởi Viettel Post mang lại chủ shop online

Cách gói hàng nhờ cất hộ Viettel Post đúng mực sẽ tuân thủ theo đúng trình trường đoản cú 6 cách sau đây:

Bước 1: tạo một thông tin tài khoản Viettel Post cá nhân

Để đăng ký tài khoản Viettel Post, bạn cần đăng nhập vào trang web www.viettelpost.vn, điều đó giúp cho bài toán vận chuyển hàng hóa của chúng ta trong thời gian dài đã thống độc nhất và an ninh hơn.

*

Cách gói gọn hàng gởi Viettel Post trải qua tài khoản cá nhân

Bước 2: Tạo đối chọi vận chuyển

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn quay lại trang chủ, nhấp vào mục “Tạo deals trong nước” để bước đầu tạo vận đơn đầu tiên cho mình. Chăm chú điền đầy đủ các tin tức của tín đồ nhận hàng, đặc biệt là số năng lượng điện thoại. Nếu thông tin người thừa nhận hàng gồm trong danh bạ của khách hàng thì chỉ cần nhấp vào biểu tượng danh bạ phía bên phải, dấn chọn danh sách người nhận kế tiếp lựa chọn người nhận hàng.

*

Hướng dẫn giải pháp đóng gói hàng giữ hộ Viettel Post đến chủ shop

Di chuyển cho mục tiếp theo là “Thông tin sản phẩm hóa”. Chúng ta cần bảo vệ điền đúng chuẩn các thông tin từ tên hàng, số tiền, cân nặng cho đến số lượng. Sau khi hoàn thành Viettel Post đang yêu cầu chứng thực một lần tiếp nữa về add nhận hàng, các bạn điền lại bao gồm xác showroom sau kia bấm “Xác nhận”. Tùy theo nhu cầu gửi vào khoảng thời hạn bao thọ mà bạn sẽ lựa chọn mô hình dịch vụ phù hợp. Sau cuối là kiểm tra lại số tiền thu hộ, ghi chú 1-1 hàng, địa chỉ giao hàng một lần nữa, kế tiếp nhấn chọn “Gửi ngay”.

Bước 3: Đóng gói sản phẩm

Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình gửi hàng bởi nó sẽ tác động đến chất lượng cũng như tính tốt nhất của sản phẩm khi tới tay khách hàng. Cách đóng gói hàng giữ hộ Viettel Post cần đảm bảo kỹ càng để đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin trong quy trình vận chuyển.

Khi lựa chọn thương mại & dịch vụ gửi mặt hàng của Viettel Post, những shop có thể tự đóng gói hoặc đem đến bưu cục để hãng đóng gói hộ.

Một vài chú ý trong biện pháp đóng gói hàng gửi Viettel Post:

Dán kín hoặc niêm phong hàng hóa bằng chữ ký hoặc dấu so với những loại sách vở và giấy tờ quan trọng.

*

Sử dụng túi phòng sốc bên phía trong hộp đựng

Nên đặt hàng nằm cạnh nhau với chèn màng xốp bóp nổ ở giữa để tránh các cạnh, góc, mặt mặt và mặt bên dưới của thùng.Đối với hồ hết hàng hóa hoàn toàn có thể cuộn tròn, hãy cuộn sản phẩm cho vào ống tròn bìa carton hoặc ống nhựa.Với những sản phẩm & hàng hóa khác như quần áo, rất có thể bọc đơn giản và dễ dàng bằng túi nilon, kế tiếp dùng băng dính dán kỹ gói hàng.Đảm bảo giải pháp đóng gói hàng nhờ cất hộ Viettel Post phải bằng phẳng và hộp hàng cần nhẵn thì mới rất có thể dán được hóa 1-1 gửi.Không buộc phải dùng vải hoặc giấy để gói hàng.Hóa solo hoặc giấy hướng dẫn thực hiện nên được bỏ phía bên trong thùng trước lúc đóng gói gửi mang đến khách hàng.

*

Cách gói gọn hàng nhờ cất hộ Viettel Post bằng túixốp khíchống sốc mang đến độ an toàn cho sản phẩm

Bước 4: gửi hàng

Sau lúc thực hiện dứt cách gói gọn hàng giữ hộ Viettel Post, bạn phải kiểm tra lại các sách vở và giấy tờ một đợt tiếp nhữa trước khi thực hiện gửi hàng. Cạnh bên đó, nhớ check xem hàng hóa của chính mình có phạm luật vào món đồ cấm giữ hộ của Viettel Post không qua một số quy định sau đây:

Danh sách sản phẩm cấm gửi: chất kích thích thần kinh, hóa học ma túy, sinh đồ vật sống, chi phí Việt, tiền quốc tế và các sách vở có cực hiếm như tiền,...Điều kiện sản phẩm gửi: Đảm bảo không thiếu thốn các bệnh từ đối với các sản phẩm & hàng hóa phải chịu thuế,…

Sau khi đảm bảo an toàn hàng hóa của mình đã hoàn thành đúng biện pháp đóng gói hàng nhờ cất hộ Viettel Post và các điều kiện đề xuất thiết, bạn cũng có thể tự mang lại bưu viên hoặc đăng lên hệ thống nhằm chờ nhân viên cấp dưới đến thu hàng.

Bước 5: Tra cứu hành trình dài Viettel Post

Không chỉ đảm bảo an toàn sự chuẩn xác trong bí quyết đóng gói hàng nhờ cất hộ Viettel Post, chúng ta còn phải để ý đến hành trình đơn hàng để theo dõi và quan sát tiến độ giao hàng của solo vị. Giả dụ chưa đk tài khoản cá thể trên khối hệ thống Viettel Post, bạn có thể theo dõi triệu chứng của một hoặc nhiều đơn hàng qua tác dụng theo dõi vận 1-1 (Viettel Post Tracking). Hệ thống này góp xác định đúng chuẩn vị trí đơn hàng được chuyển phát vì chưng Viettel Post.

Tại trang chủ của Viettel Post www.viettelpost.vn, bạn tìm chọn tính năng tra cứu giúp vận 1-1 rồi điền khá đầy đủ mã phiếu gửi, Viettel sẽ gửi lại toàn bộ thông tin hành trình deals của bạn. Vào trường hợp bạn đã có tài khoản cá nhân, chỉ cần đăng nhập vào thông tin tài khoản là đã hoàn toàn có thể xem tình trạng của không ít đơn hàng và một lúc. Với bí quyết này để giúp đỡ bạn dễ ợt kiểm soát đơn hàng hơn.

Về thời hạn nhận hàng, thời gian chuyển phát nhanh trung bình không quá 2 ngày. Đối cùng với các mô hình chuyển phát khác, Viettel Post sẽ nỗ lực nhanh chóng gửi hàng đến bạn.

*

Cách tra cứu hành trình deals Viettel Post

Bước 6: nhận tiền ship COD tự Viettel Post

Thời gian trả tiền thu hộ của Viettel Post là vào trang bị 3 cùng thứ 6 sản phẩm tuần. Nếu như bạn chỉ thỉnh thoảng sử dụng thương mại & dịch vụ này, các bạn phải đến bưu cục trích phiếu vận đối chọi để nhấn tiền. Còn nếu như khách hàng đã là khách hàng hàng lâu dài hơn thì hàng vẫn ưu tiên giao mang đến tận tay hoặc chuyển khoản qua ngân hàng trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của bạn.

Phí gởi hàng qua Viettel Post

Không chỉ thắc mắc về cách đóng gói hàng gửi Viettel Post, các người cũng biến thành quan tâm tổn phí gửi hàng qua đơn vị chức năng này là bao nhiêu, bao gồm mắc giỏi không? Theo review chung, giá chỉ gửi hàng Viettel Post nằm ở tại mức trung bình so với những hãng khác.

Xem thêm: Nước hoa mini xách tay chính hãng giá tốt nhất, nước hoa mini hàng chính hãng xách tay nga

Đối với dịch vụ thương mại chuyển phát trong nước, thương hiệu đang hỗ trợ 3 loại hình dịch vụ khác nhau: đưa phát tiết kiệm chi phí (VTK), chuyển phát cấp tốc (VCN), chuyển phát khẩn cấp (VHT). Trong khi còn có thương mại dịch vụ vận chuyển trong khoảng 36h và 60h để đáp ứng nhu cầu nhu cầu của một số trong những khách hàng. Tùy vào loại hình dịch vụ mà phí tổn gửi hàng cũng trở nên có sự khác nhau nhất định, chúng ta cũng có thể tham khảo qua bảng phí chi tiết sau:

*

Bảng phí dịch vụ thương mại gửi mặt hàng tại Viettel Post

Ngoài ra, nếu như hàng hóa của công ty bị trả lại thì bạn sẽ chịu thêm 1 khoản giá thành chuyển hoàn bằng một nửa cước chiều đi.

Những xem xét khi đóng góp gói sản phẩm & hàng hóa gửi Viettel Post

Cách đóng gói hàng gửi Viettel Post rất đơn giản và dễ dàng nhưng bạn vẫn rất cần phải nắm trước một vài chú ý để tránh gặp mặt những khủng hoảng rủi ro trước và sau khi gửi:

Với hiệ tượng ship COD bạn phải photo CMND/CCCD để nhận tiền thu hộ vào lần thứ nhất gửi. Hãng đang trả lại chi phí từ 5 - 7 ngày sau thời điểm kiện mặt hàng được giao thành công.Viettel Post không sở hữu và nhận các món đồ cấm, hàng tạo cháy nổ, chất kích thích, ma túy, động vật sống, tiền và kim loại quý.Sau khi nhờ cất hộ hàng bạn cần giữ lại Phiếu giữ hộ hàng để giải quyết và xử lý tranh chấp nếu hàng bị nứt hoặc thất lạc.PE foam và các loại vật liệu đóng gói không giống với tiến trình kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm đem lại các sản phẩm chất lượng nhất. Tương tác cho công ty chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp nhanh nhất!