Nhằm cung cấp ngân hàng câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học viên rèn luyện trong quá trình học tập, TOANMATH.com trình làng đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu bao gồm 489 trang với các câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số 10 và Hình học 10.

Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. Tủ định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề hòn đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ cùng ∃.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. định nghĩa tập hợp.II. Tập thích hợp con.III. Tập hợp bằng nhau.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của nhị tập hợp.II. Vừa lòng của nhì tập hợp.III. Hiệu cùng phần bù của hai tập hợp.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Những tập hòa hợp số đang học.II. Các tập vừa lòng con thường được sử dụng của R.III. Thắc mắc trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – không đúng SỐ.I. Số gần đúng.II. Quy tròn số ngay gần đúng.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự biến đổi thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều trở nên thiên của hàm số bậc hai.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công cùng trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức chứa dấu quý giá tuyệt đối.III. Bài xích tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Quan niệm bất phương trình một ẩn.II. Một số phép thay đổi bất phương trình.III. Bài xích tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về lốt nhị thức bật nhất.II. Xét vệt tích, thương các nhị thức bậc nhất.III. Bài tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN.I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.II. Màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình số 1 hai ẩn.III. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.IV. Áp dụng vào việc kinh tế.V. Bài xích tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về vết của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc nhị một ẩn.III. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung và góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Quý hiếm lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học của tang và côtang.III. Tình dục giữa những giá trị lượng giác.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Phương pháp cộng.II. Công thức nhân đôi.III. Công thức chuyển đổi tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA nhì VECTƠ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý giá lượng giác của những góc sệt biệt.IV. Góc giữa hai véctơ.V. Bài bác tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc thù của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài đường trung tuyến.IV. Bí quyết tính diện tích s tam giác.V. Bài xích tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Cầm tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghệm.

Xem thêm: 131 review, đánh giá zenfone 3 max 5.5, đánh giá asus zenfone 3 max 5

cài tài liệu
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Trọn cỗ 3000 bài tập trắc nghiệm Toán 10 tất cả đáp án cùng lời giải cụ thể sách liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, học tập kì 2 được biên soạn bám đít nội dung sgk Toán lớp 10 Tập 1, Tập 2 với những bài tập rất đầy đủ các mức độ giúp học sinh lớp 10 ôn luyện trắc nghiệm Toán 10 Đại số và Hình học tập từ đó biết phương pháp làm những dạng bài xích tập Toán 10.