giao hàng toàn quốc Miễn mức giá ship giao dịch >1.000.000đ giao hàng nội thành thủ đô 24h, giao hỏa tốc Grab

Hiện nay, công tắc nguồn bóng đèn 2 chiều đang được thực hiện rất phổ cập trong không gian sống tiến bộ với tính năng tiện lợi trong việc bật tắt cùng 1 đèn ở 2 vị trí không giống nhau. Cỗ 2 hạt công tắc 2d 10A bật đèn sáng cầu thang gồm hình là thành phầm công tắc chuyên sử dụng lắp cho quanh vùng cầu thang với kiểu thiết kế trực quan sẽ giúp đỡ bạn dễ ợt phân biệt đèn của từng tầng.

Bạn đang xem: Công tắc cầu thang 2 chiều


55.000₫","sku":"HME18MCT","variation_description":"","variation_id":53116,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"35","weight_html":"35 g"},"attributes":"attribute_pa_lua-chon":"hat-vuong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":55000,"display_regular_price":55000,"image":"title":"vuu00f4ng-cu1ea7u-thang-xuu1ed1ng","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/04/homematic.vn_vuong-cau-thang-xuong.jpg","alt":"vuu00f4ng-cu1ea7u-thang-xuu1ed1ng","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/04/homematic.vn_vuong-cau-thang-xuong.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/04/homematic.vn_vuong-cau-thang-xuong.jpg 800w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/04/homematic.vn_vuong-cau-thang-xuong-760x760.jpg 760w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/04/homematic.vn_vuong-cau-thang-xuong.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/04/homematic.vn_vuong-cau-thang-xuong-760x760.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/04/homematic.vn_vuong-cau-thang-xuong.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":53115,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"55.000₫","sku":"HME18SMCT","variation_description":"","variation_id":53117,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"35","weight_html":"35 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"mat-nap-1-lo-tron","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"Mat1tron","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815.jpg","alt":"Mat1tron","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815-580x580.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815-580x580.jpg 580w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815-300x300.jpg 300w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815-100x100.jpg 100w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1815-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":51626,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"15.000₫","sku":"GP118SXE181","variation_description":"","variation_id":53118,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"40","weight_html":"40 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"mat-nap-1-lo-vuong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":15000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"Mat1vuong","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816.jpg","alt":"Mat1vuong","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816-580x580.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816-580x580.jpg 580w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816-300x300.jpg 300w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816-100x100.jpg 100w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1816-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":51627,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"15.000₫","sku":"GP118SXE18S1","variation_description":"","variation_id":53119,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"40","weight_html":"40 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"mat-nap-2-lo-tron","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":16000,"display_regular_price":16000,"image":"title":"Mat2tron","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817.jpg","alt":"Mat2tron","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817-580x580.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817-580x580.jpg 580w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817-300x300.jpg 300w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817-100x100.jpg 100w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1817-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":51628,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"16.000₫","sku":"GP118SXE182","variation_description":"","variation_id":53120,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"40","weight_html":"40 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"mat-nap-2-lo-vuong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":16000,"display_regular_price":16000,"image":"title":"Mat2vuong","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818.jpg","alt":"Mat2vuong","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818-580x580.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818-580x580.jpg 580w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818-300x300.jpg 300w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818-100x100.jpg 100w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1818-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":51629,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"16.000₫","sku":"GP118SXE18S2","variation_description":"","variation_id":53121,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"40","weight_html":"40 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"mat-nap-3-lo-tron","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17000,"display_regular_price":17000,"image":"title":"Mat3tron","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819.jpg","alt":"Mat3tron","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819-580x580.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819-580x580.jpg 580w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819-300x300.jpg 300w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819-100x100.jpg 100w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1819-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":51630,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"17.000₫","sku":"GP118SXE183","variation_description":"","variation_id":53122,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"40","weight_html":"40 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"mat-nap-3-lo-vuong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17000,"display_regular_price":17000,"image":"title":"Mat3vuong","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820.jpg","alt":"Mat3vuong","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820-580x580.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820-580x580.jpg 580w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820-300x300.jpg 300w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820-100x100.jpg 100w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1820-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":51631,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"17.000₫","sku":"GP118SXE18S3","variation_description":"","variation_id":53123,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"40","weight_html":"40 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"mat-nap-4-lo-tron","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":18000,"display_regular_price":18000,"image":"title":"Mat4tron","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821.jpg","alt":"Mat4tron","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821-580x580.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821-580x580.jpg 580w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821-300x300.jpg 300w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821-100x100.jpg 100w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1821-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":51632,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"18.000₫","sku":"GP118SXE184","variation_description":"","variation_id":53124,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"40","weight_html":"40 g","attributes":"attribute_pa_lua-chon":"mat-nap-4-lo-vuong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":18000,"display_regular_price":18000,"image":"title":"Mat4vuong","caption":"","url":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822.jpg","alt":"Mat4vuong","src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822-580x580.jpg","srcset":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822-580x580.jpg 580w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822-760x760.jpg 760w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822-300x300.jpg 300w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822-100x100.jpg 100w, https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 580px) 100vw, 580px","full_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://homematic.vn/wp-content/uploads/2020/03/homematic.vn_hat-cong-tac-1-chieu-2-cuc-10a-danh-so-hme1822-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":580,"src_h":580,"image_id":51633,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"18.000₫","sku":"GP118SXE18S4","variation_description":"","variation_id":53125,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"40","weight_html":"40 g">">
Lựa chọn: phân tử tròn

Công tắc 2 chiều gì? Công tắc 2d là sản phẩm thiết bị điện được ứng dụng thịnh hành trong các công trình hiện thời nhờ vào tính năng vượt trội với sự một thể lợi. Loại công tắc nguồn này khá thông dụng trong bất kì hệ thống điện nào, để giải thích thêm về khái niệm công tắc nguồn điện 2 chiều là gì? cùng hướng dẫn bí quyết đấu nối cùng sử dụng quý khách có thêm bài viết liên quan thông tin qua bài viết dưới đây!


Công tắc 2 chiều là gì?

Công tắc 2 chiều hay có cách gọi khác là công tắc hòn đảo chiều, công tắc nguồn điện 3 rất hay công tắc điện 2 tiếp điểm… là loại thiết bị điện hoạt động như 2 công tắc hoàn toàn có thể điều khiển 1 láng đèn ở 2 vị trí khác nhau. Thành phầm này được vận dụng có các khoanh vùng như bậc thang bộ, phòng ngủ, các khu vực rộng như tòa nhà, văn phòng…

Loại công tắc 3 cực này được ứng dụng tác dụng trong phần nhiều các mạch điện dân dụng, ngày càng tăng tiện ích cho hầu hết không gian.

Đây là phát minh sáng tạo vĩ đại của Thomas Edison (Theo Wikipedia) là một nhà sáng tạo và yêu mến nhân vẫn phát triển tương đối nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống đời thường trong nạm kỷ 20.

Xem thêm: Shop Sỉ Lẻ Quần Áo Hà Nội Giá Tốt Chất Lượng, Xưởng Chuyên Bỏ Sỉ Quần Áo Giá Rẻ

*
*
*
*
Cách đấu công tắc điện đảo chiều bí quyết 2

Phương pháp này vận động theo nguyên lý: nếu cái điện mở ra sẽ tất cả sự chênh lệch năng lượng điện áp. Vì thế khi 2 đầu của trang bị là 2 dây pha hay 2 dây trung tính sẽ giúp đỡ giảm năng lượng điện năng và độ bền của thiết bị năng lượng điện nếu không có dòng điện chạy qua.

Lưu ý khi lắp ráp công tắc năng lượng điện 2 chiều

Một số điểm cần chú ý trước khi chọn mua và lắp ráp công tắc 2 chiều:

Nên chọn tải loại công tắc nguồn chất lượng, có nguồn gốc và uy tín rõ ràng.Nên lắp đặt ở những ko gian quan trọng để tăng thêm sự nhân tiện lợi.Tìm hiểu biện pháp đấu nối kỹ nhằm đảm bảo bình an khi lắp đặt.Không lắp đặt công tắc sống những khoanh vùng ẩm ước dễ gây giật điện, mất bình an (nên chọn nhiều loại công tắc có mặt chống độ ẩm tiêu chuẩn IP55, IP66 cho những khoanh vùng này)Thường xuyên kiểm tra thiết bị để phát hiện nay sự vậy kịp thời ráng thế.Khi gặp gỡ sự cố gắng hãy ngắt mối cung cấp điện nhằm kiểm tra.