UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ********

Số: 23/2004/PL-UBTVQH11

Hà Nội, ngày trăng tròn tháng 8 năm 2004

PHÁP LỆNH

CỦAUỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 23/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY đôi mươi THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ TỔCHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghoà thôn hội nhà nghĩa nước ta năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp lắp thêm 10;Căn cứ vào Bộ hình thức tố tụng hình sự;Pháp lệnh này quy định tổ chức bộ máy, thẩm quyền điều tra cụ thể của Cơquan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn ví dụ trong vận động điều tra của bộ độibiên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan khác của
Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số trong những hoạt độngđiều tra.

Bạn đang xem: Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơquan điều tra

1. Trong
Công an quần chúng có những Cơ quan điều tra sau đây:

a) Cơ quan
Cảnh sát điều tra Bộ Công an; phòng ban Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương (sau phía trên gọi phổ biến là phòng ban Cảnh sát khảo sát Công an cấptỉnh); ban ngành Cảnh sát khảo sát Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh(sau trên đây gọi chung là cơ sở Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện);

b) Cơ quan
An ninh điều tra Bộ Công an; Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh, thành phốtrực thuộc tw (sau đây gọi phổ biến là Cơ quan bình yên điều tra Công an cấptỉnh).

2. Trong Quân đội dân chúng cócác Cơ quan khảo sát sau đây:

a) Cơ quan khảo sát hình sự Bộ
Quốc phòng; Cơ quan khảo sát hình sự quân khu cùng tương đương; cơ sở điều trahình sự khu vực vực;

b) Cơ quan bình an điều tra Bộ
Quốc phòng; Cơ quan an ninh điều tra quân khu cùng tương đương.

3. Ngơi nghỉ Viện kiểm gần cạnh nhân dân tốicao có những Cơ quan điều tra sau đây:

a) Cơ quan điều tra Viện kiểmsát nhân dân tối cao;

b) Cơ quan khảo sát Viện kiểmsát quân sự chiến lược trung ương.

4. Cơ quan điều tra có Thủ trưởng,Phó Thủ trưởng cùng Điều tra viên.

Điều 2. quan được giao nhiệm vụ triển khai một số hoạt động điều tra

Cơ quan lại được giao trọng trách tiếnhành một số vận động điều tra gồm gồm Bộ nhóm biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lựclượng công an biển, các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dânquy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 cùng 25 của Pháp lệnh này.

Điều 3. Nhiệmvụ của cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra tiến hành điềutra tất cả các tội phạm, vận dụng mọi phương án do Bộ qui định tố tụng hình sự quy địnhđể khẳng định tội phạm và tín đồ đã tiến hành hành phạm luật tội, lập hồ nước sơ, đề nghịtruy tố; đưa ra nguyên nhân, đk phạm tội cùng yêu cầu các cơ quan, tổ chứchữu quan lại áp dụng những biện pháp khắc phục và hạn chế và chống ngừa.

Điều 4. Nhiệmvụ khảo sát của những cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động điềutra

1. Bộ đội biên phòng, Hải quan,Kiểm lâm, lực lượng công an biển khi tiến hành nhiệm vụ trong nghành nghề quản lýcủa mình nhưng phát hiện rất nhiều hành vi phạm luật tội đến hơn cả phải truy cứu giúp trách nhiệmhình sự thì triển khai các chuyển động điều tra theo pháp luật tại những điều 19, 20,21 với 22 của Pháp lệnh này.

2. Các cơquan không giống của Công an nhân dân, Quân đội quần chúng được giao nhiệm vụ tiến hànhmột số chuyển động điều tra trong những lúc làm nhiệm vụ của mình, giả dụ phát hiện sự việccó dấu hiệu tội phạm thì có quyền khởi tố vụ án, triển khai những vận động điềutra lúc đầu và chuyển hồ sơ mang đến Cơ quan khảo sát có thẩm quyền theo pháp luật tạicác điều 23, 24 với 25 của Pháp lệnh này.

Điều 5. Nguyêntắc vận động điều tra

1. Chỉ Cơ quan điều tra và cáccơ quan tiền được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động điều tra lý lẽ trong
Pháp lệnh này new được tiến hành điều tra các vụ án hình sự. Mọi hoạt động điềutra cần tuân theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự cùng Pháp lệnh này.

2. Hoạt động điều tra đề xuất tôntrọng sự thật, triển khai một cách khách quan, trọn vẹn và đầy đủ; phân phát hiệnchính xác, hối hả mọi hành vi phạm luật tội, làm rõ những chứng cứ xác định cótội và triệu chứng cứ xác định vô tội, hầu hết tình máu tăng nặng với tình tiết bớt nhẹtrách nhiệm hình sự của người dân có hành vi phạm tội, không để lọt tù hãm vàkhông làm oan bạn vô tội.

3. Cơ quan điều tra cấp bên dưới chịusự hướng dẫn, chỉ huy nghiệp vụ của Cơ quan điều tra cấp trên.

Điều 6. Tráchnhiệm của Viện kiểm sát trong vận động điều tra

Viện kiểm ngay cạnh kiểm sát việc tuântheo quy định trong hoạt động điều tra nhằm bảo vệ hoạt động khảo sát của Cơquan điều tra, bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển,các ban ngành khác của Công an nhân dân, Quân đội quần chúng. # được giao trách nhiệm tiếnhành một số hoạt động điều tra tuân hành các quy định của cục luật tố tụng hình sựvà Pháp lệnh này.

Viện kiểm sát yêu cầu phát hiện tại kịpthời cùng yêu mong Cơ quan điều tra, lính biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng
Cảnh gần cạnh biển, cơ sở khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giaonhiệm vụ thực hiện một số vận động điều tra khắc phục và hạn chế vi phạm pháp luật tronghoạt động điều tra; cấp, tịch thu giấy chứng nhận người bào chữa đối với những vụán do bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng công an biển và cơ quankhác của Quân đội quần chúng được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động điềutra thụ lý điều tra.

Cơ quan tiền điều tra, lính biên phòng,Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và cơ quan khác của Công an nhândân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ triển khai một số hoạt động điều traphải triển khai những yêu cầu, đưa ra quyết định của Viện kiểm liền kề theo phương tiện của Bộluật tố tụng hình sự.

Điều 7. Tráchnhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai và công dân trong hoạt động điều tra

1. Tổ chức, công dân có quyền vànghĩa vụ phân phát hiện, tố cáo hành vi phạm luật tội; bao gồm trách nhiệm tiến hành yêu cầuvà tạo đk để phòng ban điều tra, bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lựclượng công an biển, cơ sở khác của Công an nhân dân, Quân đội quần chúng. # đượcgiao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng
Cơ quan liêu điều tra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng ban ngành được giaonhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện nhiệm vụ điều tra.

2. Trong phạm vi trách nhiệm củamình, cơ quan nhà nước phải thông tin ngay đến Cơ quan khảo sát biết hầu hết hànhvi phạm tội xảy ra trong phòng ban và vào lĩnh vực thống trị của mình; tất cả quyềnkiến nghị với gửi tài liệu có tương quan cho Cơ quan điều tra để để mắt tới khởi tốđối với người có hành vi phạm tội; bao gồm trách nhiệm triển khai yêu cầu và chế tạo điềukiện để phòng ban điều tra, quân nhân biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnhsát biển, ban ngành khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệmvụ triển khai một số chuyển động điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng ban ngành điềutra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan được giao trọng trách tiếnhành một số hoạt động điều tra thực hiện nhiệm vụ điều tra.

3. Trong phạmvi nhiệm vụ của mình, Cơ quan điều tra phải coi xét, giải quyết và xử lý tin báo, tốgiác về tội phạm, đề xuất khởi tố, thông báo công dụng giải quyết mang lại cơ quan,tổ chức sẽ báo tin, kiến nghị, fan đã tố giác tù nhân biết và đề nghị áp dụngcác biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn người đã tố giác tội phạm.

Điều 8.Giám tiếp giáp của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với vận động điều tra của
Cơ quan lại điều tra, lính biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển,cơ quan không giống của Công an nhân dân, Quân đội quần chúng được giao trách nhiệm tiếnhành một số chuyển động điều tra

Cơ quan đơn vị nước, Uỷ ban khía cạnh trận
Tổ quốc nước ta và những tổ chức thành viên của phương diện trận, đại biểu dân cử bao gồm quyềngiám sát vận động điều tra của cơ sở điều tra, quân nhân biên phòng, Hải quan,Kiểm lâm, lực lượng công an biển, ban ngành khác của Công an nhân dân, Quân độinhân dân được giao nhiệm vụ triển khai một số hoạt động điều tra, Thủ trưởng,Phó Thủ trưởng ban ngành điều tra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơquan được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động điều tra.

Trong trường đúng theo phát hiện tại cóhành vi trái điều khoản trong hoạt động điều tra thì ban ngành nhà nước, đại biểudân cử gồm quyền yêu cầu, Uỷ ban trận mạc Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức thànhviên của khía cạnh trận gồm quyền ý kiến đề nghị với cơ quan gồm thẩm quyền coi xét, giảiquyết theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Vào phạm vi trọng trách củamình, phòng ban điều tra, lính biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sátbiển, cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội dân chúng được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động điều tra cần xem xét, giải quyết và thông báo kếtquả giải quyết và xử lý cho cơ quan, bạn đã yêu cầu hoặc ý kiến đề nghị biết.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀUTRA CỦA CƠ quan lại ĐIỀU TRA

Mục A: TỔ CHỨCVÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA vào CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 9. Tổchức của phòng ban Cảnh sát khảo sát trong Công an nhân dân

1. Tổ chức của cơ sở Cảnh sátđiều tra bộ Công an gồm có Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về cô đơn tự xóm hội, Cục
Cảnh sát điều tra tội phạm về lẻ tẻ tự thống trị kinh tế và chức vụ, viên Cảnh sátđiều tra tù đọng về ma tuý và công sở Cơ quan công an điều tra.

2. Tổ chức triển khai của phòng ban Cảnh sátđiều tra Công an cấp cho tỉnh gồm tất cả Phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về đơn thân tự xãhội, chống Cảnh sát khảo sát tội phạm về trơ trọi tự quản lý kinh tế cùng chức vụ,Phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về ma tuý và công sở Cơ quan cảnh sát điềutra.

3. Tổ chức của cơ quan Cảnh sátđiều tra Công an cấp cho huyện gồm tất cả Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trơ trọi tự xãhội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trơ trẽn tự cai quản kinh tế cùng chức vụ, Đội
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và máy bộ giúp việc Cơ quan cảnh sát điềutra.

Điều 10.Tổ chức của Cơ quan bình an điều tra trong Công an nhân dân

1. Tổ chức của ban ngành An ninhđiều tra cỗ Công an tất cả có các phòng điều tra, phòng nghiệp vụ và công sở Cơquan bình yên điều tra.

2. Tổ chức của cơ quan An ninhđiều tra Công an cung cấp tỉnh bao gồm có những đội điều tra, đội nghiệp vụ và bộ máy giúpviệc Cơ quan bình yên điều tra.

Điều 11.Thẩm quyền điều tra của cơ sở Cảnh sát khảo sát trong Công an nhân dân

1. Cơ quan
Cảnh sát khảo sát Công an cấp cho huyện khảo sát các vụ án hình sự về các tội phạmquy định tại những chương tự Chương XII mang đến Chương XXII của bộ luật hình sự khicác tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp cho huyện, trừ cáctội phạm trực thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm ngay cạnh nhân dântối cao với Cơ quan an ninh điều tra trong Công an nhân dân.

2. Cơ quan
Cảnh sát khảo sát Công an cấp cho tỉnh khảo sát các vụ án hình sự về những tội phạmquy định trên khoản 1 Điều này khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của
Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc những tội phạm trực thuộc thẩm quyền khảo sát của Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an cấp cho huyện tuy thế xét thấy yêu cầu trực tiếp điều tra.

3. Cơ quan
Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra các vụ án hình sự về số đông tội phạm đặcbiệt nghiêm trọng, phức hợp thuộc thẩm quyền khảo sát của Cơ quan công an điềutra Công an cung cấp tỉnh nhưng xét thấy buộc phải trực tiếp điều tra.

Điều 12.Thẩm quyền điều tra của Cơ quan an toàn điều tra trong Công an nhân dân

1. Cơ quan
An ninh khảo sát Công an cung cấp tỉnh khảo sát các vụ án hình sự về các tội phạmquy định tại Chương XI, Chương XXIV và các tội phạm luật tại những điều 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và275 của cục luật hình sự khi các tội phạm kia thuộcthẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp tỉnh.

2. Cơ quan
An ninh khảo sát Bộ Công an điều tra các vụ án hình sự về hầu hết tội phạm quánh biệtnghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan bình an điều tra
Công an cấp tỉnh mức sử dụng tại khoản 1 Điều này nhưng xét thấy bắt buộc trực tiếp điềutra.

Mục B: TỔ CHỨCVÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ quan ĐIỀU TRA vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điều 13. Tổchức của Cơ quan khảo sát hình sự trong Quân team nhân dân

1. Tổ chức của cơ quan điều trahình sự bộ Quốc phòng tất cả có các phòng điều tra, phòng nhiệm vụ và cỗ máy giúpviệc Cơ quan điều tra hình sự.

2. Tổ chức của cơ sở điều trahình sự quân khu và tương đương gồm tất cả Ban khảo sát và cỗ máy giúp việc Cơ quanđiều tra hình sự.

3. Tổ chức triển khai của cơ sở điều trahình sự quanh vùng gồm có bộ phận điều tra và bộ máy giúp vấn đề Cơ quan liêu điều trahình sự.

4. địa thế căn cứ vào trách nhiệm và tổ chứccủa Quân đội trong từng thời kỳ, chính phủ nước nhà trình Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội quyếtđịnh việc thành lập hoặc giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu cùng tươngđương, Cơ quan khảo sát hình sự khu vực vực.

Điều 14.Tổ chức của Cơ quan an toàn điều tra trong Quân đội nhân dân

1. Tổ chức triển khai của phòng ban An ninhđiều tra bộ Quốc phòng bao gồm có các phòng điều tra, phòng nhiệm vụ và cỗ máygiúp việc Cơ quan bình an điều tra.

2. Tổ chức triển khai của ban ngành An ninhđiều tra quân khu vực và tương đương gồm bao gồm Ban khảo sát và bộ máy giúp vấn đề Cơquan bình yên điều tra.

3. Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chứccủa Quân nhóm trong từng thời kỳ, chính phủ nước nhà trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyếtđịnh việc thành lập và hoạt động hoặc giải thể Cơ quan an toàn điều tra quân khu cùng tươngđương.

Điều 15.Thẩm quyền khảo sát của Cơ quan khảo sát hình sự vào Quân nhóm nhân dân

1. Cơ quan điều tra hình sự khuvực khảo sát các vụ án hình sự về các tội phạm dụng cụ tại các chương từ
Chương XII đến Chương XXIII của cục luật hình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩmquyền xét xử của Toà án quân sự khu vực, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điềutra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

2. Cơ quan điều tra hình sự quânkhu và tương đương điều tra các vụ án hình sự về những tội phạm pháp luật tại khoản1 Điều này khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự quânkhu và tương đương hoặc các tội phạm trực thuộc thẩm quyền khảo sát của cơ sở điềutra hình sự khoanh vùng nhưng xét thấy yêu cầu trực tiếp điều tra.

3. Cơ quan điều tra hình sự Bộ
Quốc phòng khảo sát các vụ án hình sự về đông đảo tội phạm đặc trưng nghiêm trọng,phức tạp ở trong thẩm quyền điều tra của Cơ quan khảo sát hình sự quân quần thể vàtương đương nhưng xét thấy phải trực tiếp điều tra.

Điều 16.Thẩm quyền khảo sát của Cơ quan bình an điều tra trong Quân nhóm nhân dân

1. Cơ quan bình an điều tra quânkhu và tương đương khảo sát các vụ án hình sự về các tội phạm chính sách tại
Chương XI với Chương XXIV của bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyềnxét xử của Toà án quân sự quân khu với tương đương.

2. Cơ quan bình yên điều tra Bộ
Quốc phòng điều tra các vụ án hình sự về số đông tội phạm đặc trưng nghiêm trọng,phức tạp nằm trong thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra quân khu vực vàtương đương dẫu vậy xét thấy buộc phải trực tiếp điều tra.

Mục C: TỔ CHỨCVÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ quan liêu ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 17.Tổ chức của Cơ quan điều tra của Viện kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao

1. Tổ chức triển khai của cơ quan điều tra
Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao có có các phòng điều tra và bộ máy giúp vấn đề Cơquan điều tra.

2. Tổ chức của cơ quan điều tra
Viện kiểm cạnh bên quân sự tw gồm có thành phần điều tra và bộ máy giúp vấn đề Cơquan điều tra.

Điều 18.Thẩm quyền điều tra của Cơ quan khảo sát của Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao

1. Cơ quan điều tra Viện kiểmsát nhân dân về tối cao điều tra các vụ án hình sự về một số loại tội xâm phạm hoạtđộng tứ pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc những cơ quan tư pháp khi các tộiphạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân.

2. Cơ quan điều tra Viện kiểmsát quân sự trung ương điều tra các vụ án hình sự về những tội phạm chính sách tạikhoản 1 Điều này khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự.

Chương 3:

QUYỀN HẠN ĐIỀU TRA CỦACÁC CƠ quan lại ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 19.Quyền hạn điều tra của lính biên phòng

1. Lính biên phòng khi thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực cai quản của mình cơ mà phát hiện tội phạm phương tiện tại
Chương XI và những điều 119, 120, 153, 154, 172, 180, 181, 188,192, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 236, 263, 264, 273, 274 và 275 của bộ luậthình sự xảy ra trong quanh vùng biên giới trên khu đất liền, bờ biển, hải đảo vàtrên những vùng biển khơi do quân nhân biên phòng thống trị thì viên trưởng cục trinh sátbiên phòng, chỉ đạo trưởng lính biên phòng tỉnh, tp trực thuộc trungương, Trưởng đồn biên phòng gồm quyền:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường hòa hợp phạm tội quả tang, chứng cứ với lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án, kiểm tra hiện trường, xét nghiệm xét, rước lờikhai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đếnvụ án, trưng ước giám định khi nên thiết, khởi tố bị can, triển khai các biệnpháp điều tra khác theo quy định của cục luật tố tụng hình sự, xong điều travà chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền vào thời hạn nhì mươingày, kể từ ngày ra ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù túng nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng nhưng lại phứctạp thì ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án, bình chọn hiện trường, thăm khám xét, mang lờikhai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đếnvụ án; khi xét thấy cần ngăn chặn ngay người có hành phạm luật tội chạy trốn,tiêu hủy chứng cứ hoặc tiếp tục thực hiện nay tội phạm thì giải ngay tín đồ đó đếncơ quan liêu Công an với xin tức thì lệnh bắt cấp bách của cơ quan tất cả thẩm quyền; chuyểnhồ sơ vụ án mang đến Cơ quan khảo sát có thẩm quyền vào thời hạn bảy ngày, nhắc từngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án;

c) vận dụng biện pháp ngăn chặntheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

2. Cục trưởng Cục thám thính biênphòng, chỉ đạo trưởng lính biên chống tỉnh, tp trực thuộc trung ương,Trưởng đồn biên phòng trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các vận động điều tra, quyếtđịnh phân công hoặc biến đổi cấp phó vào việc khảo sát vụ án hình sự, kiểmtra các hoạt động điều tra, quyết định đổi khác hoặc huỷ bỏ các quyết địnhkhông có căn cứ và trái quy định của cung cấp phó, xử lý tố cáo theo quy địnhcủa Bộ pháp luật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng viên trinh sátbiên phòng, chỉ đạo trưởng quân nhân biên chống tỉnh, tp trực trực thuộc trungương, Trưởng đồn biên phòng vắng khía cạnh thì một cung cấp phó được uỷ thác thực hiệncác nghĩa vụ và quyền lợi của cung cấp trưởng luật tại khoản này và cần chịu trách nhiệmtrước cung cấp trưởng về trách nhiệm được giao.

3. Khi được phân công điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng Cục do thám biên phòng, Phó lãnh đạo trưởng bộ độibiên chống tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, Phó Trưởng đồn biên chống cóquyền áp dụng các biện pháp khảo sát quy định trên khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó viên trưởng Cụctrinh sát biên phòng, chỉ đạo trưởng, Phó chỉ huy trưởng lính biên chống tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng đồn, Phó Trưởng đồn biên phòng cần chịutrách nhiệm trước luật pháp về hồ hết hành vi và ra quyết định của mình.

Điều 20.Quyền hạn khảo sát của Hải quan

1. Cơ sở Hải quan lúc thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực quản lý của mình nhưng mà phát hiện tại tội phạm cách thức tại Điều 153 cùng Điều 154 của cục luật hình sự thì cục trưởng viên điềutra phòng buôn lậu, viên trưởng Cục chất vấn sau thông quan, cục trưởng viên Hảiquan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, chi cục trưởng đưa ra cục Hảiquan cửa ngõ khẩu gồm quyền:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội trái tang, hội chứng cứ cùng lai lịch người phạm tội rõ ràngthì ra quyết định khởi tố vụ án, mang lời khai, thu giữ, tạm duy trì và bảo vệ vậtchứng, tài liệu liên quan trực sau đó vụ án, đi khám người, khám chỗ oa trữtrong khu vực điều hành và kiểm soát của Hải quan, trưng ước giám định khi buộc phải thiết, khởi tốbị can, thực hiện các biện pháp điều tra khác theo quy định của bộ luật tố tụnghình sự, xong xuôi điều tra và đưa hồ sơ vụ án mang lại Viện kiểm sát có thẩm quyềntrong thời hạn hai mươi ngày, tính từ lúc ngày ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng mà lại phứctạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, rước lời khai, thu giữ, tạm bợ giữ với bảo quảnvật chứng, tài liệu tương quan trực kế tiếp vụ án, xét nghiệm người, khám khu vực oa trữtrong quần thể vực kiểm soát của Hải quan, đưa hồ sơ vụ án mang đến Cơ quan điều tracó thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Viên trưởng Cục khảo sát chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục chất vấn sau thông quan, cục trưởng viên Hải quan liêu tỉnh,liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chi cục trưởng bỏ ra cục thương chính cửakhẩu trực tiếp tổ chức và lãnh đạo các hoạt động điều tra, ra quyết định phân cônghoặc đổi khác cấp phó vào việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra các hoạt độngđiều tra, quyết định chuyển đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ vàtrái quy định của cấp cho phó, giải quyết và xử lý tố cáo theo quy định của cục luật tố tụnghình sự.

Khi cục trưởng Cục điều tra chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục kiểm soát sau thông quan, viên trưởng cục Hải quan liêu tỉnh,liên tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương, bỏ ra cục trưởng đưa ra cục thương chính cửakhẩu vắng khía cạnh thì một cung cấp phó được uỷ nhiệm triển khai các quyền lợi của cấp cho trưởngquy định tại khoản này cùng phải chịu trách nhiệm trước cấp cho trưởng về nhiệm vụ đượcgiao.

3. Khi được phân công điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Phó viên trưởng cục kiểmtra sau thông quan, Phó viên trưởng cục Hải quan liêu tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, Phó chi cục trưởng bỏ ra cục Hải quan cửa khẩu bao gồm quyền áp dụngcác biện pháp điều tra quy định trên khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó viên trưởng Cụcđiều tra kháng buôn lậu, viên trưởng, Phó viên trưởng Cục soát sổ sau thôngquan, cục trưởng, Phó cục trưởng cục Hải quan liêu tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, bỏ ra cục trưởng, Phó bỏ ra cục trưởng chi cục Hải quan cửa ngõ khẩuphải chịu trách nhiệm trước luật pháp về đầy đủ hành vi và quyết định của mình.

Điều 21.Quyền hạn điều tra của Kiểm lâm

1. Cơ quan Kiểm lâm khi thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà lại phát hiện nay tội phạm lao lý tại cácđiều 175, 189, 190, 191, 240 cùng 272 của bộ luật hình sự thì
Cục trưởng viên Kiểm lâm, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, hạt trưởng phân tử Kiểmlâm, hạt trưởng hạt phúc kiểm lâm sản tất cả quyền:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường thích hợp phạm tội trái tang, bệnh cứ với lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì ra quyết định khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, thăm khám xét, mang lờikhai, thu giữ, tạm duy trì và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đếnvụ án, trưng mong giám định khi yêu cầu thiết, khởi tố bị can, thực hiện các biệnpháp khảo sát khác theo quy định của cục luật tố tụng hình sự, kết thúc điều travà gửi hồ sơ vụ án mang lại Viện kiểm sát tất cả thẩm quyền vào thời hạn hai mươingày, kể từ ngày ra ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng tuy nhiên phứctạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, soát sổ hiện trường, thăm khám xét, lấy lờikhai, thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đếnvụ án, đưa hồ sơ vụ án cho Cơ quan khảo sát có thẩm quyền trong thời hạn bảyngày, kể từ ngày ra ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Viên trưởng cục Kiểm lâm, Chicục trưởng chi cục Kiểm lâm, hạt trưởng hạt Kiểm lâm, hạt trưởng phân tử phúc kiểmlâm sản trực tiếp tổ chức và lãnh đạo các chuyển động điều tra, ra quyết định phâncông hoặc biến đổi cấp phó trong việc điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạtđộng điều tra, quyết định chuyển đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứvà trái luật pháp của cung cấp phó, giải quyết và xử lý tố cáo theo quy định của bộ luật tố tụnghình sự.

Khi cục trưởng cục Kiểm lâm, Chicục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, hạt trưởng hạt Kiểm lâm, hạt trưởng hạt phúc kiểmlâm sản vắng mặt thì một cấp cho phó được uỷ nhiệm triển khai các quyền hạn của cấptrưởng hiện tượng tại khoản này cùng phải chịu trách nhiệm trước cấp cho trưởng về nhiệmvụ được giao.

3. Lúc được phân công khảo sát vụán hình sự, Phó viên trưởng viên Kiểm lâm, Phó chi Cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm,Phó phân tử trưởng phân tử phúc kiểm lâm sản gồm quyền áp dụng những biện pháp điều traquy định trên khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó viên trưởng Cục
Kiểm lâm, đưa ra cục trưởng, Phó chi Cục trưởng chi cục Kiểm lâm, phân tử trưởng, Phó
Hạt trưởng hạt Kiểm lâm, hạt trưởng, Phó hạt trưởng phân tử phúc kiểm lâm sản phảichịu nhiệm vụ trước luật pháp về đa số hành vi và đưa ra quyết định của mình.

Điều 22.Quyền hạn điều tra của lực lượng công an biển

1. Các đơn vị thuộc lực lượng Cảnhsát biển khơi khi triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực cai quản của mình mà lại phát hiện tộiphạm lý lẽ tại Chương XI và các điều 153, 154, 172, 183, 188,194, 195, 196, 212, 213, 221, 223, 230, 231, 232, 236, 238, 273 cùng 274 của Bộluật hình sự xẩy ra trên các vùng biển khơi và thềm lục địa của nước cùng hoà xãhội công ty nghĩa vn do lực lượng cảnh sát biển quản lý thì cục trưởng, Chỉhuy trưởng Vùng, Hải đoàn trưởng, Hải đội trưởng và Đội trưởng công an biển cóquyền:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường vừa lòng phạm tội quả tang, triệu chứng cứ và lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án, kiểm tra hiện trường, xét nghiệm xét, đem lờikhai, thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đếnvụ án, trưng mong giám định khi nên thiết, khởi tố bị can, triển khai các biệnpháp điều tra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, chấm dứt điều travà chuyển hồ sơ vụ án mang lại Viện kiểm sát bao gồm thẩm quyền vào thời hạn hai mươingày, tính từ lúc ngày ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng nhưng mà phứctạp thì ra ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện khám nghiệm hiện trường, khámxét, mang lời khai, thu giữ, tạm duy trì và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quantrực tiếp đến vụ án, đưa hồ sơ vụ án mang đến Cơ quan khảo sát có thẩm quyềntrong thời hạn bảy ngày, tính từ lúc ngày ra ra quyết định khởi tố vụ án;

c) vận dụng biện pháp ngăn chặntheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

2. Cục trưởng, lãnh đạo trưởng
Vùng, Hải đoàn trưởng, Hải nhóm trưởng với Đội trưởng công an biển trực tiếp tổchức, chỉ đạo các vận động điều tra, quyết định phân công hoặc thay đổi cấpphó trong việc điều tra vụ án hình sự, khám nghiệm các chuyển động điều tra, quyết địnhthay thay đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứ cùng trái pháp luật của cấpphó, giải quyết và xử lý tố cáo theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng, chỉ đạo trưởng
Vùng, Hải đoàn trưởng, Hải nhóm trưởng và Đội trưởng cảnh sát biển vắng mặt thìmột cấp phó được uỷ nhiệm thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của cấp trưởng công cụ tạikhoản này cùng phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng về nhiệm vụ được giao.

3. Lúc được phân công khảo sát vụán hình sự, Phó viên trưởng, Phó chỉ đạo trưởng Vùng, Phó Hải đoàn trưởng, Phó Hảiđội trưởng và Phó Đội trưởng công an biển gồm quyền áp dụng những biện pháp điềutra lý lẽ tại khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó cục trưởng,Chỉ huy trưởng Vùng, Phó chỉ đạo trưởng Vùng, Hải đoàn trưởng, Phó Hải đoàn trưởng,Hải team trưởng, Phó Hải nhóm trưởng, Đội trưởng cùng Phó Đội trưởng công an biểnphải chịu trách nhiệm trước quy định về hầu như hành vi và đưa ra quyết định của mình.

Điều 23.Quyền hạn điều tra của những cơ quan khác của lực lượng cảnh sát trong Công annhân dân được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động điều tra

1. Cục cảnh sát giao thông đườngbộ - đường sắt, Cục công an giao thông mặt đường thuỷ, Cục cảnh sát phòng cháy, chữacháy, viên Cảnh sát quản lý hành thiết yếu về riêng lẻ tự buôn bản hội, cục Cảnh sát bảo vệ vàhỗ trợ bốn pháp, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - mặt đường sắt, phòng Cảnh sátgiao thông mặt đường thuỷ, Phòng công an phòng cháy, chữa trị cháy, Phòng cảnh sát quảnlý hành chủ yếu về riêng lẻ tự buôn bản hội, chống Cảnh sát bảo vệ và cung cấp tư pháp, Trạitạm giam, Trại giam trong những lúc làm nhiệm vụ của bản thân mà phạt hiện vấn đề có dấuhiệu tội phạm nằm trong thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát khảo sát quy địnhtại Điều 11 của Pháp lệnh này thì cục trưởng Cục cảnh sát giao thông đường bộ -đường sắt, viên trưởng Cục cảnh sát giao thông mặt đường thuỷ, viên trưởng cục Cảnhsát phòng cháy, chữa cháy, cục trưởng viên Cảnh sát cai quản hành thiết yếu về trơ trọi tựxã hội, viên trưởng viên Cảnh sát bảo đảm và cung cấp tư pháp, Trưởng chống Cảnh sátgiao thông đường đi bộ - con đường sắt, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường thuỷ,Trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy, trị cháy, Trưởng phòng Cảnh sát làm chủ hànhchính về trơ tráo tự làng hội, Trưởng chống Cảnh sát bảo đảm an toàn và cung cấp tư pháp, Giámthị trại trợ thì giam, Giám thị trại giam ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án, đem lờikhai, soát sổ hiện trường, thăm khám xét, thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng,tài liệu liên quan trực kế tiếp vụ án, gửi hồ sơ vụ án mang đến Cơ quan lại Cảnh sátđiều tra tất cả thẩm quyền vào thời hạn bảy ngày, tính từ lúc ngày ra quyết định khởi tốvụ án.

2. Viên trưởng, Trưởng chống quyđịnh trên khoản 1 Điều này, Giám thị trại tạm thời giam, Giám thị trại giam trực tiếptổ chức và chỉ đạo các vận động điều tra, đưa ra quyết định phân công hoặc chuyển đổi cấpphó vào việc điều tra vụ án hình sự, khám nghiệm các vận động điều tra, quyết địnhthay đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không tồn tại căn cứ và trái lao lý của cấpphó, giải quyết và xử lý tố cáo theo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng, Trưởng phòng,Giám thị trại trợ thì giam, Giám thị trại giam vắng khía cạnh thì một cấp cho phó được uỷ nhiệmthực hiện những quyền hạn của cung cấp trưởng mức sử dụng tại khoản này và bắt buộc chịutrách nhiệm trước cấp cho trưởng về nhiệm vụ được giao.

3. Khi được phân công khảo sát vụán hình sự, Phó viên trưởng, Phó Trưởng phòng, Phó Giám thị trại tạm thời giam, Phó
Giám thị trại giam có quyền áp dụng những biện pháp điều tra quy định tại khoản 1Điều này.

4. Cục trưởng, Phó viên trưởng,Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám thị, Phó Giám thị trại tạm bợ giam, Giám thị,Phó Giám thị trại giam phải phụ trách trước lao lý về đa số hành vivà quyết định của mình.

Điều 24.Quyền hạn khảo sát của những cơ quan khác của lực lượng an toàn trong Công annhân dân được giao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động điều tra

1. Các cục An ninh, những phòng Anninh sinh hoạt Công an cung cấp tỉnh trực tiếp chống chọi phòng, chống các tội phạm quy địnhtại Điều 12 của Pháp lệnh này, trong những khi làm nhiệm vụ của chính bản thân mình mà phát hiện tại sựviệc có dấu hiệu tội phạm thì viên trưởng, Trưởng phòng những phòng bình yên ở Côngan cung cấp tỉnh ra ra quyết định khởi tố vụ án, đem lời khai, kiểm soát hiện trường,khám xét, thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếpđến vụ án; lúc xét cần ngăn chặn ngay người dân có hành vi phạm tội chạy trốn, tiêuhuỷ triệu chứng cứ hoặc liên tiếp thực hiện tội phạm thì giải ngay tín đồ đó cho cơquan Công an và xin ngay lệnh bắt cần thiết của cơ quan bao gồm thẩm quyền; trong thờihạn bảy ngày, tính từ lúc ngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án yêu cầu chuyển hồ sơ vụ áncho Cơ quan bình an điều tra có thẩm quyền.

Đội an toàn ở Công an cấp cho huyệntrong khi làm cho nhiệm vụ của chính bản thân mình mà phạt hiện sự việc có tín hiệu tội phạm thuộcthẩm quyền khảo sát của Cơ quan an toàn điều tra Công an cấp tỉnh thì tiến hànhngay việc truy bắt người có hành vi phạm luật tội chạy trốn, rước lời khai, thu giữ,tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án cùng báongay mang lại Cơ quan bình yên điều tra cấp cho tỉnh.

2. Viên trưởng, Trưởng chống quyđịnh tại khoản 1 Điều này trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ đạo các hoạt động điều tra,quyết định cắt cử hoặc chuyển đổi cấp phó vào việc điều tra vụ án hình sự,kiểm tra các vận động điều tra, quyết định chuyển đổi hoặc huỷ bỏ những quyết địnhkhông có địa thế căn cứ và trái luật pháp của cung cấp phó, giải quyết tố cáo theo quy địnhcủa Bộ khí cụ tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng, Trưởng phòng Anninh sinh hoạt Công an cấp cho tỉnh vắng mặt thì một cung cấp phó được ủy nhiệm triển khai cácquyền hạn của cung cấp trưởng dụng cụ tại khoản này với phải phụ trách trướccấp trưởng về trọng trách được giao.

3. Khi được phân công điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng, Phó Trưởng phòng bình an ở Công an cung cấp tỉnh gồm quyềnáp dụng những biện pháp khảo sát quy định trên khoản 1 Điều này.

4. Cục trưởng, Phó viên trưởng,Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng an toàn ở Công an cung cấp tỉnh đề nghị chịu trách nhiệmtrước luật pháp về phần nhiều hành vi và ra quyết định của mình.

Điều 25.Quyền hạn khảo sát của các cơ quan không giống trong Quân đội quần chúng được giaonhiệm vụ thực hiện một số hoạt động điều tra

1. Giám thị trại nhất thời giam, Giámthị trại giam trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phạt hiện vấn đề có dấu hiệutội phạm trực thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan khảo sát hình sự đến hơn cả phảitruy cứu nhiệm vụ hình sự thì ra ra quyết định khởi tố vụ án, kiểm tra hiệntrường, lấy lời khai, đi khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo vệ vật chứng, tài liệuliên quan trực tiếp đến vụ án, gửi hồ sơ vụ án đến Cơ quan khảo sát hình sựcó thẩm quyền vào thời hạn bảy ngày, tính từ lúc ngày ra ra quyết định khởi tố vụ án.

Khi Giám thị trại tạm thời giam, Giámthị trại giam vắng khía cạnh thì một cung cấp phó được ủy nhiệm triển khai các quyền lợi củacấp trưởng chế độ tại khoản này với phải phụ trách trước cấp cho trưởng vềnhiệm vụ được giao.

2. Thủ trưởng đối chọi vị hòa bình cấptrung đoàn và tương tự khi phạt hiện phần đông hành vi phạm luật tội thuộc thẩm quyềnđiều tra của Cơ quan điều tra trong Quân team nhân dân, xảy ra trong quần thể vựcđóng quân của đơn vị thì tất cả quyền lập biên bạn dạng phạm tội trái tang, lấy lời khai,khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan đến vụ án,áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, chuyểnngay hồ sơ mang lại Cơ quan khảo sát có thẩm quyền.

3. Giám thị trại tạm bợ giam, Giámthị trại giam, Thủ trưởng đối chọi vị chủ quyền cấp trung đoàn và tương đương phải chịutrách nhiệm trước quy định về hồ hết hành vi và đưa ra quyết định của mình.

Chương 4:

QUAN HỆ PHÂN CÔNG VÀ PHỐIHỢP trong HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 26.Quan hệ giữa các Cơ quan tiền điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụ triển khai mộtsố chuyển động điều tra

1. Quan hệ nam nữ giữa những Cơ quan tiền điềutra với nhau, thân Cơ quan điều tra với phòng ban được giao nhiệm vụ tiến hành mộtsố chuyển động điều tra, giữa các cơ quan lại được giao trọng trách tiến hành một vài hoạtđộng khảo sát với nhau là tình dục phân công và phối kết hợp trong vận động điềutra.

Các yêu thương cầu bởi văn phiên bản của Cơquan khảo sát phải được cơ sở được giao trách nhiệm tiến hành một trong những hoạt độngđiều tra trang nghiêm thực hiện.

2. Đối với sự việc có lốt hiệuphạm tội nhưng chưa xác định rõ thẩm quyền điều tra thì Cơ quan điều tra nào pháthiện trước phải áp dụng ngay những biện pháp khảo sát theo quy định của bộ luật tốtụng hình sự; lúc đã xác minh được thẩm quyền khảo sát thì gửi vụ án đến Cơquan điều tra có thẩm quyền theo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

3. Cơ quan được giao trọng trách tiếnhành một số chuyển động điều tra, sau khoản thời gian khởi tố vụ án, áp dụng biện pháp ngănchặn theo thẩm quyền đề nghị gửi ngay những quyết định đó cho Viện kiểm ngay cạnh và thôngbáo mang lại Cơ quan khảo sát có thẩm quyền biết.

4. Các đơn vị công an nhân dân,An ninh nhân dân, kiểm soát quân sự bao gồm trách nhiệm cung ứng và thực hiện các yêucầu của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên với của Thủtrưởng, Phó Thủ trưởng ban ngành được giao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động điềutra trong chuyển động điều tra.

Điều 27.Uỷ thác điều tra

Khi nên thiết, cơ sở điều tracó thể uỷ thác đến Cơ quan điều tra khác tiến hành một số vận động điều tra.Quyết định uỷ thác buộc phải ghi rõ yêu thương cầu cố gắng thể. Cơ quan khảo sát được uỷ thác cótrách nhiệm thực hiện không hề thiếu những vấn đề được uỷ thác theo thời hạn nhưng Cơ quanđiều tra uỷ thác yêu thương cầu.

Trong ngôi trường hợp cơ quan điềutra được uỷ thác ko thể triển khai được từng phần hoặc tổng thể những vấn đề uỷthác thì phải thông báo ngay bằng văn bạn dạng và nêu rõ nguyên nhân cho cơ quan điều trađã uỷ thác biết.

Điều 28.Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra

1. Khi gồm tranh chấp về thẩm quyềnđiều tra giữa các Cơ quan khảo sát thì Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân cùngcấp chỗ tội phạm xẩy ra hoặc khu vực phát hiện nay tội phạm quyết định.

2. Khi gồm tranh chấp về thẩm quyềnđiều tra giữa lính biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biểnthì Viện trưởng Viện kiểm sát gồm thẩm quyền nơi xảy ra vụ án quyết định.

Trong ngôi trường hợp nên thiết, Cơquan khảo sát có thẩm quyền tất cả quyền yêu cầu cơ quan tiền được giao nhiệm vụ tiếnhành một số chuyển động điều tra chuyển ngay làm hồ sơ vụ án nhằm trực tiếp điều tra.Các yêu cầu của Cơ quan khảo sát có giá chỉ trị phải thi hành đối với cơ quanđược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Chương 5:

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC BỔNHIỆM, MIỄN NHIỆM ĐIỀU TRA VIÊN

Điều 29.Điều tra viên

Điều tra viên là tín đồ được bổnhiệm theo mức sử dụng của pháp luật để gia công nhiệm vụ khảo sát vụ án hình sự.

Điều 30.Tiêu chuẩn Điều tra viên

1. Công dân nước ta trung thànhvới Tổ quốc cùng Hiến pháp nước cộng hoà xóm hội nhà nghĩa Việt Nam, bao gồm phẩm chấtđạo đức tốt, liêm khiết với trung thực, có chuyên môn đại học an ninh, đh cảnhsát hoặc đại học luật, có chứng chỉ nghiệp vụ điều tra, có thời hạn làm côngtác trong thực tế theo hiện tượng của Pháp lệnh này, bao gồm sức khỏe bảo vệ hoàn thànhnhiệm vụ được giao thì hoàn toàn có thể được chỉ định làm Điều tra viên.

Trong trường phù hợp do yêu cầu cánbộ, bạn có trình độ chuyên môn đại học các ngành khác tất cả đủ những tiêu chuẩn chỉnh nói trên vàcó chứng chỉ nghiệp vụ điều tra thì cũng hoàn toàn có thể được chỉ định làm Điều traviên.

2. Điều tra viên có cha bậc là Điềutra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp và Điều tra viên cao cấp:

a) người có đủ tiêu chuẩn quy địnhtại khoản 1 Điều này, có thời gian làm công tác lao lý từ tư năm trở lên,là sỹ quan Công an, sỹ quan lại Quân đội tại ngũ, cán bộ Viện kiểm tiếp giáp nhân dân, cókhả năng điều tra các vụ án thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọngthì hoàn toàn có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên sơ cấp;

b) người có đủ tiêu chuẩn quy địnhtại khoản 1 Điều này và đã là Điều tra viên sơ cấp ít nhất là năm năm, có khảnăng khảo sát các vụ án thuộc một số loại tội phạm siêu nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêmtrọng và có tác dụng hướng dẫn các chuyển động điều tra của Điều tra viên sơ cấpthì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp.

Trong trường phù hợp do nhu cầu cánbộ, người có đủ tiêu chuẩn chỉnh quy định trên khoản 1 Điều này, có thời hạn làm côngtác lao lý từ chín năm trở lên, có công dụng điều tra các vụ án thuộc các loại tộiphạm khôn cùng nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng và có khả năng hướng dẫn các hoạtđộng khảo sát của Điều tra viên sơ cung cấp thì rất có thể được chỉ định làm Điều traviên trung cấp;

c) người có đủ tiêu chuẩn chỉnh quy địnhtại khoản 1 Điều này và đã là Điều tra viên trung cấp tối thiểu là năm năm, có khảnăng nghiên cứu, tổng hợp khuyến cáo biện pháp phòng, kháng tội phạm, tất cả khả năngđiều tra các vụ án thuộc nhiều loại tội phạm rất nghiêm trọng, quan trọng nghiêm trọng,phức tạp, có chức năng hướng dẫn các chuyển động điều tra của Điều tra viên sơ cấp,Điều tra viên trung cung cấp thì hoàn toàn có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp.

Trong trường phù hợp do nhu yếu cánbộ, người dân có đủ tiêu chuẩn chỉnh quy định tại khoản 1 Điều này và đã có thời gian làmcông tác pháp luật từ mười tứ năm trở lên, có công dụng nghiên cứu, tổng đúng theo đềxuất giải pháp phòng, kháng tội phạm, có công dụng điều tra những vụ án ở trong loạitội phạm rất nghiêm trọng, đặc trưng nghiêm trọng, phức tạp, có khả năng hướng dẫncác vận động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp cho thì cóthể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp.

3. Vào trường hợp sệt biệt,người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều rượu cồn đến công tác làm việc tại cơ sở điềutra, tuy chưa tồn tại chứng chỉ nhiệm vụ điều tra, chưa đủ thời hạn quy định tạiđiểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này, nhưng tất cả đủ các tiêu chuẩn chỉnh khác được quy địnhtại khoản 1, điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này thì cũng có thể được bửa nhiệmlàm Điều tra viên trung cấp hoặc Điều tra viên cao cấp.

4. Nhiệm kỳ của Điều tra viên lànăm năm tính từ lúc ngày được ngã nhiệm.

Điều 31.Hội đồng tuyển chọn Điều tra viên

1. Hội đồng tuyển lựa chọn Điều traviên cao cấp, Điều tra viên trung cung cấp và Điều tra viên sơ cung cấp trong Công annhân dân:

a) Hội đồng tuyển chọn Điều traviên thời thượng trong Công an nhân dân với Điều tra viên trung cấp, Điều tra viênsơ cung cấp ở những Cơ quan điều tra Bộ Công an gồm gồm Tổng cục trưởng Tổng viên Xây dựnglực lượng Công an nhân dân làm chủ tịch, thay mặt đại diện lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điềutra, Cơ quan an ninh điều tra, Cục tổ chức - cán bộ và Vụ pháp chế cỗ Công anlà uỷ viên;

b) Hội đồng tuyển chọn Điều traviên trung cấp, Điều tra viên sơ cấp cho ở các Cơ quan điều tra Công an cung cấp tỉnh và
Cơ quan Cảnh sát khảo sát Công an cấp cho huyện gồm bao gồm Giám đốc Công an cung cấp tỉnhlàm công ty tịch, đại diện lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra, Cơ quan bình yên điềutra, Phòng tổ chức - cán cỗ và văn phòng công sở Công an cấp cho tỉnh là uỷ viên;

c) danh sách uỷ viên Hội đồngtuyển lựa chọn Điều tra viên vào Công an quần chúng. # do bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quyết địnhtheo đề nghị của chủ tịch Hội đồng tuyển chọn chọn.

2. Hội đồng tuyển chọn Điều traviên vào Quân đội quần chúng gồm tất cả Chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị làm chủ tịch,đại diện chỉ đạo Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan bình an điều tra, viên cán bộvà Vụ pháp chế bộ Quốc phòng là uỷ viên.

Danh sách uỷ viên Hội đồng tuyểnchọn Điều tra viên trong Quân đội quần chúng do bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống quyết địnhtheo kiến nghị của chủ tịch Hội đồng tuyển chọn.

3. Hội đồng tuyển lựa chọn Điều traviên làm việc Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao vị một Phó Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhândân tối cao thống trị tịch, đại diện thay mặt Uỷ ban kiểm tiếp giáp Viện kiểm gần cạnh nhân dân tốicao, thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương, Cơ quan khảo sát và Vụtổ chức - cán bộ Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao là uỷ viên.

Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhândân buổi tối cao chỉ định và hướng dẫn một Phó Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao làm Chủtịch Hội đồng tuyển chọn. Danh sách uỷ viên Hội đồng tuyển lựa chọn Điều tra viên ở
Viện kiểm liền kề nhân dân tối cao bởi vì Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân tối caoquyết định theo kiến nghị của quản trị Hội đồng tuyển chọn.

Điều 32.Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng tuyển chọn Điều tra viên

Hội đồng tuyển lựa chọn Điều traviên bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tuyển chọn tín đồ đủ tiêu chuẩnlàm Điều tra viên theo kiến nghị của cơ quan về công tác tổ chức triển khai - cán bộ để Chủtịch Hội đồng kiến nghị Bộ trưởng cỗ Công an, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng, Viện trưởng
Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao xẻ nhiệm;

2. Coi xét đều trường hòa hợp Điềutra viên rất có thể được miễn nhiệm hoặc hoàn toàn có thể bị miễn nhiệm theo khí cụ tại Điều34 của Pháp lệnh này để chủ tịch Hội đồng đề xuất Bộ trưởng cỗ Công an, cỗ trưởng
Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao miễn nhiệm hoặc cáchchức chức vụ Điều tra viên.

Điều 33.Những việc Điều tra viên không được làm

Điều tra viên không được gia công nhữngviệc sau đây:

1. Những câu hỏi mà quy định quy địnhcán bộ, công chức hoặc cán bộ, đồng chí lực lượng vũ trang nhân dân không đượclàm;

2. Support cho bị can, bị cáo,đương sự hoặc bạn tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết và xử lý vụ án khôngđúng cơ chế của pháp luật;

3. Can thiệp trái luật pháp vào việcgiải quyết những vụ án hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến bạn cótrách nhiệm giải quyết và xử lý vụ án;

4. Đem hồ sơ vụ án hoặc tài liệutrong làm hồ sơ vụ án ra khỏi cơ quan, nếu như không vì nhiệm vụ được giao hoặc khôngđược sự gật đầu đồng ý của người dân có thẩm quyền;

5. Tiếp bị can, bị cáo, đương sựhoặc bạn tham gia tố tụng không giống trong vụ án mà mình có thẩm quyền giải quyếtngoài khu vực quy định.

Điều 34.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm chức danh Điều tra viên

1. Câu hỏi bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức cùng cấp, thu hồi giấy ghi nhận Điều tra viên trong Công an nhân dân vị Bộtrưởng cỗ Công an quyết định, trong Quân đội quần chúng. # do bộ trưởng Bộ Quốcphòng quyết định, ở Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao vị Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cao quyết định.

2. Điều tra viên đương nhiên đượcmiễn nhiệm chức vụ Điều tra viên lúc nghỉ hưu, chuyển công tác làm việc khác.

Điều tra viên có thể được miễnnhiệm chức vụ Điều tra viên vì nguyên nhân sức khoẻ, trả cảnh gia đình hoặc do lýdo khác nhưng xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành trách nhiệm được giao.

3. Điều tra viên đương nhiên bịmất chức vụ Điều tra viên lúc bị kết tội bằng phiên bản án của Toà án đã tất cả hiệu lựcpháp cách thức hoặc bị kỷ lao lý bằng vẻ ngoài tước danh hiệu Công an nhân dân, tướcquân hàm sỹ quan tiền Quân đội nhân dân.

4. Tuỳ theo đặc điểm và nấc độvi phạm, Điều tra viên rất có thể bị cách chức chức danh Điều tra viên lúc thuộc mộttrong những trường hòa hợp sau đây:

a) vi phạm luật trong công tác làm việc điềutra vụ án hình sự;

b) phạm luật quy định trên Điều 33của Pháp lệnh này;

c) Bị kỷ luật bằng hình thứccách chức chức vụ làm chủ đang đảm nhận theo vẻ ngoài của luật pháp về cán bộ,công chức;

d) vi phạm luật về phẩm chất đạo đức;

đ) tất cả hành vi vi phạm pháp luậtkhác.

Điều 35.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ sở điều tra

1. Những người là Điều tra viêncao cấp cho hoặc Điều tra viên trung cấp, có năng lực tổ chức, chỉ huy hoạt đụng điềutra thì rất có thể được bổ nhiệm làm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng phòng ban điều tra.

2. Vấn đề bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức và cấp, tịch thu giấy ghi nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điềutra vào Công an quần chúng do bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quyết định, vào Quân độinhân dân do bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định, ở Viện kiểm liền kề nhân dân tốicao vì chưng Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao quyết định.

Chương 6:

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠQUAN ĐIỀU TRA

Điều 36.

Xem thêm: Lg Xboom Loa Kéo Lg Xboom Rn7 500W, Loa Karaoke Lg Rn 7 Giá Tốt T08/2023

Chế độ so với Điều tra viên

1. Điều tra viên được hưởnglương, phụ cấp và các chế độ, nghĩa vụ và quyền lợi khác theo điều khoản của pháp luật.

2. Trong khi triển khai hoạt độngđiều tra, Điều tra viên được ưu tiên download vé chuyên chở bằng các phương nhân thể giaothông công cộng, được