Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12
Bạn đang xem: Soạn anh 10 thí điểm

*

Giải giờ đồng hồ Anh 10Global Success
Friends Global
Explore New Worldsi-Learn Smart World
Học xuất sắc Tiếng Anh 10

Với soạn, giải bài tập giờ Anh 10 Global Success, i
Learn Smart World, Friends Global, Explore New Worlds hay nhất, cụ thể của cả ba cuốn sách mới kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều giúp học sinh làm bài tập giờ Anh 10 thuận tiện từ đó học tốt môn giờ Anh lớp 10.

Giải bài tập giờ Anh lớp 10 mới, sách thí điểm, tất cả các tài năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng cùng ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

XEM bỏ ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - GLOBAL SUCCESS

Unit 1: Family life Unit 2: Humans và the environment Unit 3: Music Review 1 Unit 4: For a better community Unit 5: Inventions Review 2 Unit 6: Gender equality Unit 7: Viet Nam & international organisations Unit 8: New ways to lớn learn Review 3 Unit 9: Protecting the environment Unit 10: Ecotourism Review 4

XEM bỏ ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - FRIENDS GLOBAL

Unit I. Introduction Unit 1: Feelings Unit 2: Adventure Unit 3: On screen Unit 4: Our planet Unit 5: Ambition Unit 6: Money Unit 7: Tourism Unit 8: Science

XEM chi TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - i
LEARN SMART WORLD

Unit 1: Family Life Unit 2: Entertainment & Leisure Unit 3: Shopping Review 1 Unit 4: International Organizations and Charities Unit 5: Gender Equality Review 2 Unit 6: Community Life Unit 7: Inventions Unit 8: Ecology & the Environment Review 3 Unit 9: Travel & Tourism Unit 10: New Ways to lớn Learn Review 4

XEM chi TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - BRIGHT

Hello! Unit 1: Round the clock Unit 2: Entertainment A Unit 3: Community services Unit 4: Gender equality B Review (Units 1 - 4) Unit 5: The environment Unit 6: Eco-tourism C Unit 7: New ways to learn Unit 8: Technology and inventions D Review (Units 5 - 8)

XEM đưa ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - ENGLISH DISCOVERY

Unit 1. Family chores Unit 2: Science and inventions Unit 3: The arts Unit 4: trang chủ sweet home Unit 5: Charity Unit 6: Time to learn Unit 7: Cultural Diversity Unit 8: Ecotourism Unit 9: Consumer society CLIL

XEM bỏ ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - EXPLORE NEW WORLDS

Unit 1. People Unit 2. A Day in the Life Unit 3. Going Places Unit 4: Food Unit 5: Sports Unit 6. Destinations Unit 7. Communication Unit 8. Making Plans Unit 9. Types of Clothing Unit 10: Lifestyles Unit 11. Achievements Unit 12. Decisions

XEM đưa ra TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 - SÁCH CŨ

Unit 1: A Day in the Life of... Unit 2: School Talks Unit 3: People's Background Unit 4: Special Education Unit 5:Technology and You Unit 6: An Excursion Unit 7: The Mass Media Unit 8: The Story of My Village Unit 9: Undersea World Unit 10: Conservation Unit 11: National Parks Unit 12: Music Unit 13: Films và Cinema Unit 14: The World Cup Unit 15: Cities Unit 16: Historical Places

XEM chi TIẾT GIẢI TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM - SÁCH CŨ

Unit 1: Family Life Unit 2: Your toàn thân and You Unit 3: Music Review 1 (Units 1-2-3) Unit 4: For A Better Community Unit 5: Inventions Review 2 (Unit 4-5) Unit 6: Gender Equality Unit 7: Cultural Diversity Unit 8: New Ways khổng lồ Learn Review 3 (Unit 6-7-8) Unit 9: Preserving The Environment Unit 10: Ecotourism Review 4 (Units 9-10)
*
*

*
*

*Xem thêm: 19 Mẫu Giày Nam Da Bò Cổ Cao Dây Giá Tốt T04/2023, Cửa Hàng Giày Uy Tín Ở Tphcm

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép gdtxdaknong.edu.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.